Y degfed diwrnod: Manylion y Cymry yn y Gemau Olympaidd

Cyhoeddwyd

Ddydd Mawrth mae 'na nifer o Gymry yn cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara' i chi o'r campau.

ATHLETAU:

Mae'r gwibiwr Christian Malcolm wedi cyrraedd y rownd nesaf yn ras y 200 metr. Roedd Malcolm yn rhedeg yn nhrydedd ras y rownd ragbrofol, ac fe orffennodd yn ail mewn amser o 20.59 eiliad.

Bydd ei ras nesaf yn y rownd gynderfynol am 8:10pm nos Fercher. Un arall yn y rownd honno yw enillydd y fedal aur yn y 100m, Usain Bolt, a enillodd ei ras yntau mewn amser o 20.39 eiliad er iddo loncian dros y 50 metr olaf!

HWYLIO:

Mae Hanna Mills yn cystadlu yn y ras 470 i ferched yn Weymouth.

Mae Mills a'i phartner Saskia Clark yn yr ail safle ar y cyfan wedi iddynt orffen yn ail yn yr wythfed ras o ddeg.

Roedd y ddwy ar y brig wedi'r chweched ras, ond fe orffennon nhw yn y pumed safle yn ras rhif 7 gan olygu eu bod yn disgyn i'r ail safle ar y cyfan.

Er hynny mae gobeithion yn uchel y gall y ddwy gipio medal aur cyn y penwythnos.

Yn gyn bencampwr ieuenctid y byd, dechreuodd Mills ei phartneriaeth gyda Clark yn Chwefror 2011, ac o fewn dim roedd y ddwy wedi ennill medal efydd Ewropeaidd a medal arian ym Mhencampwriaeth y Byd.

BOCSIO:

Mae'r Cymro Freddie Evans o Gaerdydd weid cyrraedd rownd gynderfynol pwysau welter.

Fe gurodd Custio Clayton o Ganada o drwch blewyn.

Ar ôl tair rownd roedd y sgor yn 14-14, Evans yn curo'r rownd gyntaf 7-2, ond yna Clayton yn taro nol 3-6 a 4-6.

Enillodd Evans ar yr ôl-gyfrif.

Mae hynny'n golygu y bydd Evans nawr yn sicrhau o leiaf medal efydd.

Ond meth Methu fu ymdrech Andrew Selby i gyrraedd rownd gynderfynol y pwysau plu 52kg.

Collodd y bocsiwr o'r Barri 16-11 i Robeisy Ramirez Carrazana o Giwba.

Selby 23 oed oedd y prif ddetholyn.

Byddai buddugoliaeth wedi sicrhau o leiaf medal efydd.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC