'Noson fwya' yn hanes comedi' yn y Pafiliwn nos Fawrth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daniel Glyn: Un o'r trefnwyr ac yn perfformio

Ym Mhafiliwn yr Eisteddfod nos Fawrth mae'r Gala Gomedi gyntaf yn cael ei chynnal.

Tudur Owen, Ifan Tregaron, Gary Slaymaker, Daniel Glyn, Dewi Pws, Phil Evans, Mr Phormula, Dean ap Johnson ac Arthur Picton sy'n perfformio.

Mae'r digrifwr Daniel Glyn yn un o drefnwyr y noson ac fe fydd hefyd yn ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn

"Hon fydd y noson fwyaf yn hanes comedi Gymraeg," meddai.

"Mae'r ffaith ein bod ni wedi llwyddo i ddenu cymaint o ddigrifwyr o wahanol rannau o Gymru'n dangos bod standyp Cymraeg yn fyw ac yn iach."

'Arena'

Yn ôl Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, hwn yw'r tro cyntaf i'r Eisteddfod gynnal noson gomedi.

"Ein bwriad ni yw troi'r Pafiliwn i mewn i arena gomedi am un noson ym Mro Morgannwg, gan adeiladu ar y gwaith pwysig mae Maes C wedi'i wneud yn hyrwyddo comedi Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf," meddai.

"Rydym yn gobeithio y bydd y Gala Gomedi'n noson fydd yn apelio at Eisteddfodwyr selog ac at gynulleidfa sy'n newydd i Bafiliwn y Brifwyl ac i gyngherddau'r Eisteddfod ond sydd efallai wedi mynychu nosweithiau ym Maes C yn y gorffennol."

Mae'r Gala Gomedi'n addas ar gyfer pobl dros 14 oed yn unig.