Carcharu cynghorydd am daro'i fam 87 oed

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunClywodd y llys fod cymydog wedi ffonio'r heddlu

Mae cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Abertawe wedi cael ei garcharu am ymosod ar ei fam 87 oed.

Fe gafodd Simon Arthur, 44 oed, ei garcharu am bedwar mis wedi iddo gyfadde' iddo daro Isabelle Arthur.

Fe gafodd y diffynnydd, darpar ymgeisydd y blaid yn Etholiad Cyffredinol 2010, ei arestio wedi i gymydog ffonio'r heddlu ar ôl ei weld yn ymosod ar ei fam ger eu cartref yn Newton ger Y Mwmbwls.

Plediodd cynghorydd ward Newton ar Gyngor Cymuned Y Mwmbwls yn euog i gyhuddiad o ymosod cyffredinol ac ymosod trwy daro.

Clywodd ynadon fod y diffynnydd wedi dweud wrth ei fam: "Gobeithio y cewch chi farwolaeth ofnadwy."

'Ofn mynd adre'

Dywedodd yr erlynydd Sharon Anderson wrth y llys: "Roedd y fam wedi bod allan am y diwrnod ond yn aros mewn maes parcio gan ei bod yn ofni dychwelyd adre.

"Byddai'n mynd i'r maes parcio yn aml er mwyn osgoi mynd adre' ac roedd wedi cysgu yno o'r blaen.

"Pan aeth adre am 8pm roedd ei mab wedi cloi'r drysau i gyd ac yna am 11:30pm daeth ei mab allan a dechrau ymosod arni."

Pan gyrhaeddodd yr heddlu aeth y mab i'r gegin a gafael mewn cyllell.

Neidiodd at y Cwnstabl Greg Bowen ond llwyddodd yntau i'w osgoi cyn ei ddiarfogi.

Gorchymyn

Clywodd y llys fod y gwasanaethau cymdeithasol wedi dweud wrth Mrs Arthur i ysgrifennu llythyr at ei mab yn gofyn iddo symud o'r cartref ond ei ymateb oedd chwerthin a thaflu'r llythyr i'r sbwriel.

Cyhoeddodd yr ynadon orchymyn ataliol wedi iddyn nhw glywed nad oedd ei fam bellach am rannu ei chartref gydag ef.

Cafodd ei orchymyn i adael y tŷ ac fe fydd ond yn cael ymweld â'r fam yn ôl ei dymuniad hi.

Dywedodd yr Ynad Heddwch Eliot Griffiths: "Eich mam sydd wrth y llyw ac fe fydd rhaid i chi wneud yr hyn y mae hi'n ei ddymuno."

Wedi'r achos dywedodd cadeirydd y blaid yn Abertawe, Peter May: "Mae Mr Arthur wedi cael ei wahardd dros dro ac rydym wedi cymryd camau i'w ddiarddel o'r blaid yn barhaol."