Ysgolion Cymraeg yn ymuno â chynllun

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae pump o awdurdodau lleol wedi uno i sefydlu'r cynllun

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi ymuno â chynllun i godi safonau addysgol er gwaethaf pryderon am y cynllun.

Mae pum cyngor sir - Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg - wedi uno i lansio Consortiwm Canol Deheubarth Gwasanaethau Addysg ar y Cyd fydd yn cydweithio gyda phob un o'r 426 o ysgolion yn y rhanbarth.

Bydd y rhaglen yn monitro a herio perfformiad ysgolion ond hefyd yn cynnig rhwydwaith er mwyn rhannu profiadau ac ymarfer gorau.

Arbenigwyr fydd yn rhannu'r wybodaeth ac roedd rhai o'r ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi mynegi pryder na fyddai gwybodaeth arbenigwyr ar gael yn Gymraeg ac na fyddai chwaith yn berthnasol ymhob achos i ysgol Gymraeg.

Yn ogystal mae ysgolion y pum ardal wedi cael cynnig i fod yn rhan o Rwydwaith Arloesi Addysgu i Ysgolion.

'Adeg gyffrous'

Mae un o sefydlwyr y cynllun, Moira Greeney, yn Bennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James ym Mhontypridd.

Erbyn hyn, mae hi wedi cael cynrychiolaeth ar fwrdd rheoli'r rhwydwaith.

"Rwy'n credu bod hon yn adeg gyffrous i fod yn rhan o hyn yn y dyddiau cynnar, ac rwy'n hyderus y bydd y gwasanaethau newydd sy'n cael eu cynnig gan y consortiwm yn ddigon hyblyg fel y gall pob ysgol ddatblygu fel bo'r angen.

"Efallai bod angen datblygu rhai agweddau ar y ddarpariaeth addysg gyda'n gilydd ond efallai bod anghenion yn gwahaniaethu o ysgol i ysgol ac mae'r consortiwm yn ymwybodol iawn o hynny.

"Mae modd teilwra'r ddarpariaeth ac fe fydd y consortiwm yn darparu arbenigwyr Cymraeg eu hiaith i ni.

"Am y tro cyntaf yn fy mhrofiad i, ni fyddwn yn cael ein gadael allan oherwydd fe fydd arbenigwyr sy'n gallu rhannu eu gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg."

Bydd y consortiwm yn cael ei lansio'n swyddogol ym mis Medi oherwydd ymgyrch Llywodraeth Cymru i wella safonau addysg.

Bydd y rhwydwaith yn cael ei sefydlu yn Nhŷ Dysgu yn Nantgarw ger Caerffili.

Straeon perthnasol