Datgelu cynlluniau iechyd Hywel Dda

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, HDHB

Bydd cynlluniau i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng ngorllewin Cymru'n cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach yng nghanol honiadau nad yw pryderon staff a chleifion wedi cael eu hystyried.

Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda bod rhaid ad-drefnu gwasanaethau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Mae disgwyli ddogfen ymgynghorol argymell canoli rhai gwasanaethau arbenigol yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Dywed y bwrdd nad yw'r strwythur presennol yn gallu ymdopi gyda phoblogaeth sy'n heneiddio a phrinder meddygon.

Mae'r bwrdd yn honni na fyddan nhw'n medru cadw safonau uchel proffesiynol heb ganoli gwasanaethau fel unedau damweiniau, gofal canser a llawdriniaethau arbenigol.

'Trafod helaeth'

Mae disgwyl i reolwyr ddweud bod y cynlluniau yn mynd i wella'r ddarpariaeth o ofal yn y gymuned yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd cadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Chris Martin, y bydd y newidiadau yn golygu y bydd y gwasanaeth o safon fyd-eang.

"Mae'r argymhellion y byddwn yn eu cyflwyno yn dangos y bydd unrhyw wasanaethau sy'n newydd neu wedi eu newid i addas i'w pwrpas i'r dyfodol," meddai.

Mynnodd hefyd bod y bwrdd wedi gwrando ar bryderon lleol wrth baratoi'r ddogfen.

"Mae lansio'r ymgynghoriad 12 wythnos ffurfiol yn dilyn trafodaethau helaeth gyda chlinigwyr dros gyfnod o ddwy flynedd, ac ymarfer gwrando yn gynharach eleni gyda staff, pobl leol a rhanddeiliaid eraill.

"Rydym wedi ystyried y trafodaethau hynny ac wedi addasu'n hargymhellion yn sgil yr hyn a glywsom."

Diffyg

Mae'r bwrdd o dan bwysau i wneud arbedion ariannol sylweddol.

Ar ddiwedd mis Mehefin roedd y bwrdd yn wynebu diffyg o bron £4 miliwn yn ôl eu ffigyrau eu hunain, a'r llynedd fe gafodd bob bwrdd iechyd gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi mynnu na fydd arian ychwanegol ar gael eto eleni.

Ond dros y misoedd diwethaf, mae nifer o brotestiadau wedi digwydd yn y Senedd gan grwpiau sy'n poeni y bydd gwasanaethau'n cael eu colli o Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd, Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth ac Ysbyty'r Tywysog Phillip yn Llanelli.

Ym mis Chwefror, fe wnaeth staff meddygol yn Ysbyty Bronglais ysgrifennu ar y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, i ddweud eu bod wedi colli hyder yn y Bwrdd Iechyd.

Cafodd y llythyr ei arwyddo gan fwyafrif yr ymgynghorwyr ac arbenigwyr yn yr ysbyty.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol