Arweinydd y Cymry tramor yn arweinydd côr o Awstralia

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Faleiry Koczkar yw arweinydd y Cymry Tramor eleni

Un o Awstralia yw Arweinydd y Cymry Tramor eleni a fydd yn cael ei chyfarch ar lwyfan y Gymanfa.

Bydd Faleiry Koczkar yn traddodi anerchiad byr nos Sul.

Yn wreiddiol o Geredigion mae hi'n Gyfarwyddwr Cerdd Cantorion Cymreig Victoria, côr hynod lwyddiannus ac uchel ei barch ym Melbourne.

Cynigwyd ei henw i arwain y Cymry tramor gan Undeb Cymru a'r Byd a bydd yn bresennol mewn derbyniad gan yr undeb ddydd Mercher ac ym mhabell y mudiad ar y Maes yn ystod yr wythnos.

Yn dod o Lanilar yn wreiddiol mae hi'n byw yn Awstralia ers 1964 ac yno yng nghapel Cymraeg Sydney y priododd George Koczkar a ddeuai'n wreiddiol o Hwngari.

Yn athrawes wrth ei galwedigaeth bu'n dysgu cerddoriaeth mewn ysgolion uwchradd yn Sydney a Melbourne.

Bu hefyd yn aelod o Gerddorfa Symffoni Sydney ac wedi cyfnod o fagu teulu fe'i penodwyd yn gyfarwyddwr cerddoriaeth Coleg Seymore yn Adelaide ac wedyn yn gyfarwyddwr cerdd Ysgol Ramadeg y Merched ym Melbourne.

Cystadlu

Ers ymddeol yn 1995 bu'n arweinydd Cantorion Cymreig Victoria gan ymweld â Chymru gyda'r côr y flwyddyn ganlynol ac ymuno a chyngerdd mil o leisiau yn Neuadd Albert, Llundain.

Bu ymweliadau pellach yn 1999 a 2004 gan gystadlu yn eisteddfodau cenedlaethol Môn a Chasnewydd.

Cyn yr Eisteddfod eleni mae'r côr wedi cynnal nifer o gyngherddau ar hyd a lled Cymru.

Yn eisteddfodwraig frwd ers yn blentyn yr oedd Faleiry yn un o ferched y ddawns flodau yn Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1952, ac yn aelod o'r côr plant.

Dysgodd ganu'r delyn gyda Thelynores Iâl, Alwena Roberts, ac yr oedd yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymry pan yn yr ysgol.

Graddiodd mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Nottingham a dilyn cwrs ôl-radd yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain.

Mae'n fam i ddau fachgen, Robert Ilar a David Ilar a anwyd yn 1971 a 1972.