Lluniau Eisteddfod Bro Morgannwg: Dydd Sul Awst 5

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pobl yn dechrau cyrraedd y Maes ar fore Sul ar gyfer yr Oedfa
Disgrifiad o’r llun, Wedi cawodydd ddydd Sadwrn mae hi'n braf ar ail ddiwrnod yr Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Pafiliwn Pinc i'w weld o bellter
Disgrifiad o’r llun, Un o faniau hufen ia ar y Maes, rhywbeth sydd ei angen ar ddiwrnod braf
Disgrifiad o’r llun, Nia Roberts a’i gwesteion yn stiwdio deledu BBC Cymru ar y Maes
Disgrifiad o’r llun, Bryony Rees a Jodie Carter ar y Maes
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o gymeriadau i'w gweld ar y Maes gan gynnwys Bili Glas o Heddlu De Cymru gyda Sharon Warren
Disgrifiad o’r llun, Gwyndaf Evans, un o stiwardiaid Eisteddfod Bro Morgannwg 2012
Disgrifiad o’r llun, Mae stiwardiaid ar y Maes yn cynorthwyo ymwelwyr y Brifwyl gan gynnwys Denis Hawkins a Ken Williams
Disgrifiad o’r llun, Mae Ken Williams yn gwneud yn siwr ei fod yn gwybod lle mae pob lle ar y map
Disgrifiad o’r llun, Tybed a yw'r ymwelydd yma wedi glanio ar y Maes awyr cywir? Hen faes awyr yw safle'r Eisteddfod eleni
Disgrifiad o’r llun, Pobl yn mwynhau eu cinio yn yr haul
Disgrifiad o’r llun, Dyma Bafiliwn Pensaernïaeth yr Eisteddfod eleni
Disgrifiad o’r llun, Mae 'Pice Bach' y stondin hwn yn aroglu'n ffein iawn!
Disgrifiad o’r llun, Roedd yna gerddoriaeth hyfryd i'w glywed yn stondin Tŷ Gwerin wrth i grŵp o fenywod chwarae'r ffidil
Disgrifiad o’r llun, Mae 'gofod celfyddydol', Adain Avion gan Marc Rees, ar faes yr Eisteddfod drwy'r wythnos. Dewch i'w weld!
Disgrifiad o’r llun, Cymeriad arall wnaeth ymweld â'r maes heddiw oedd y Ddraig Goch