Gwaith yn dechrau ar gynllun rheilffordd £220m

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunDywed Netowrk Rail fydd y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn 2015.

Mae cynllun gwerth £220m i leddfu tagfeydd ar rwydwaith rheilffordd Caerdydd a'r Cymoedd dros y tair blynedd nesaf wedi dechrau.

Yn ôl Network Rail Prosiect Ailsignalu Ardal Caerdydd fydd "cynllun lleddfu tagfeydd mwyaf Cymru".

Dywed Netowrk Rail y gallai'r gwaith greu cannoedd o seddi newydd ar gyfer adegau brig erbyn i'r cynllun gael ei gwblhau yn 2015.

Bydd saith platfform newydd yn cael eu hadeiladu fel rhan o'r cynllun.

Cannoedd o weithwyr

Bydd dau blatfform newydd yn cael eu hadeiladu yng Ngorsaf Heol y Frenhines Caerdydd ac fe fydd platfformau newydd yn Y Barri, Caerffili, Pontypridd, gorsaf Ganolog Caerdydd a Thir-phil.

Hefyd bydd gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu yn Energlyn.

Bydd cannoedd o weithwyr rheilffordd yn adnewyddu mwy na 300 signal a 12 milltir (19 cilometr) o'r cledrau.

Dywedodd Network Rail, sy'n berchen a gweithredu'r rhwydwaith rheilffordd ym Mhrydain, fod y cynllun yn cael gwared â'r "tagfa" rhwng gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd a gorsaf Ganolog Caerdydd.

Yn ôl Network Rail fydd y cynllun yn galluogi 16 trên ar gyfer teithwyr a threnau nwyddau i deithio drwy'r ardal bob awr - cynnydd o 25%.

Bydd cyfleusterau newydd ac adeiladau mynediad hefyd yn cael eu codi yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd.

'Llawdriniaeth calon agored'

Mae bron i 12.5 miliwn o deithiwr yn defnyddio'r ddwy orsaf yn flynyddol ac mae 67% o'r teithiau trên yng Nghymru eisoes yn cael eu gwneud yn ne Cymru

Dywedod Mark Langman, rheolwr cyfarwyddwr llwybrau Network Rail: "Mae'n rhaid inni ehangu'r rheilffordd i ateb gofynion y dyfodol ac rydym wedi achub y blaen o ran hynny.

"Oherwydd y buddsoddiad hwn bydd teithwyr yn elwa'n sylweddol o'r potensial inni gynnal mwy o wasanaethau a rhedeg rheilffordd sy'n perfformio'n well fydd yn hollbwysig o ran cefnogi Caerdydd fel canolfan economaidd allweddol yng Nghymru.

"Mae gan y ddinas y gweithlu teithiol mwyaf yng Nghymru am fod 37% o'r gweithlu yn teithio o ardaloedd cyfagos, yn enwedig o'r cymoedd.

"Bydd y gwaith yn debyg i gynnal llawdriniaeth calon agored ar y rheilffordd wrth gynnal y gwasanaethau dyddiol â'r amhariad lleiaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £17m o gyllid ar gyfer y cynllun.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant: "Hwn yw'r cam sylweddol cyntaf i drydaneiddio rhwydwaith rheilffordd Y Cymoedd yn ogystal â pharhau'r buddsoddiad yn rhwydwaith rheilffordd Cymru, fel y trefnwyd yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol."

Bydd y gwaith i wella rheilffordd Bro Morgannwg yn cael ei gwblhau erbyn mis Ionawr 2013 ac fe fydd y gwaith ar linellau'r cymoedd yn gorffen erbyn mis Mehefin 2013.

Disgwylir i'r gwaith yn Y Barri orffen erbyn mis Ionawr 2014 ac fe fydd y gwaith yng ngorsafoedd Caerdydd yn gorffen erbyn mis Rhagfyr 2014.

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos i leihau'r amhariad ar deithwyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol