Yr Eisteddfod a diwylliant unigryw Cymru yn swyno dysgwr o China

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Edward Yi He wrth ei fodd ar y Maes

Mae Edward Yi He yn dod o Chongqin yn nwyrain China yn wreiddiol ond yn awr yn byw yn Abertawe ac yn beiriannydd gyda chwmni dur Tata ym Mhort Talbot.

Mae o hefyd yn prysur ddysgu Cymraeg.

Ei ymweliad â Llandŵ eleni yw ei un cyntaf â'r Brifwyl a dywedodd ei fod wrth ei fodd â'r profiad y mae'r Ŵyl yn ei gynnig.

"Y mae'n wirioneddol ddiddorol. Y rheswm y dois i yma oedd i ymarfer fy Nghymraeg ac yr ydw i wedi cael pentwr o anogaeth - mae'n wirioneddol anhygoel," meddai.

Er bod gwyliau diwylliannol tebyg yn China dywedodd mai'r hyn sy'n gwneud gŵyl fel yr Eisteddfod yn arbennig yw'r amrywiaeth sydd gan genedl mor fach i'w gynnig.

"Mae'n hyfryd fod gan wlad mor fechan gymaint o amrywiaeth unigryw i'w brofi.

"Allwch chi ddim cael hynna yn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Gyfunol," meddai.

Yn ystod ei ymweliad bu'n cynorthwyo ar stondin Prifysgol Abertawe ar y maes.

Wythnos Gymreig

Gartref yn China bu â chysylltiad agos a'r Wythnos Gymreig flynyddol a drefnir yno gan Lywodraeth Cymru ac â swyddfa Cymru yn y wlad.

"Bob blwyddyn yn China y maen nhw'n cynnal wythnos Gymreig ers tua chwe blynedd, yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth ac o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi.

"Maen nhw yn hyrwyddo o ddifrif gysylltiadau addysg a diwylliannol rhwng Cymru a China," meddai.

Yn ystod un o'r wythnosau hyn y bu'n ddigon ffodus meddai i gyfarfod Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a bu'n cynorthwyo gyda gwaith cyfieithu.

Mae hefyd wedi bod yn cynorthwyo i hyrwyddo'r Gymraeg yng Nghanolfan Gymraeg Abertawe

Daeth i adnabod y Gymraeg ar ôl symud i Gymru ar ôl graddio yn Birmingham.

"Mae gen i ddiddordeb wedi bod erioed mewn gwahanol ddiwylliannau ac ieithoedd ac rwy'n siarad Siapanaeg a Sbaeneg hefyd felly roedd yn naturiol imi fynd ati i ddysgu Cymraeg ar ôl dod yma i weithio," meddai.

Bu'n llwyddiannus yn barod mewn arholiad Cymraeg llafar lefel 3.