Dai Greene drwodd o drwch blewyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Daeth Greene yn bedwerdydd yn y rownd gynderfynol

Fe gafodd Dai Greene ddihangfa ffodus yn y Gemau Olympaidd yn Llundain.

Methodd capten Team GB â gorffen yn y ddau gyntaf yn y ras 400m dros y clwydi wedi iddo orffen yn bedwerydd gydag amser o 48.19 eiliad.

Dim ond y ddau gyntaf yn y dair ras oedd yn sicr o'u lle yn y rownd derfynol, gyda'r ddau gollwr cyflymaf hefyd yn cael lle, ond yn ffodus i Greene y ras gyntaf oedd y gyflymaf o'r tair.

Roedd Greene yn y ras gyntaf, ac roedd siom i Brydeiniwr arall yn yr ail ras wrth i Jack Green ddisgyn ar ôl taro yn erbyn un o'r clwydi.

Roedd y Cymro arall Rhys Williams yn y drydedd ras, ac fe orffennodd yn bedwerydd ac ni fydd yn cystadlu'r rownd derfynol nos Lun.

Wedi aros i weld yr amseroedd, fe sylweddolodd Greene fod ei amser yn ddigon da i gyrraedd y rownd derfynol, ond wrth siarad wedi'r ras, roedd y siom yn amlwg yn ei lais.

Roedd ei amser ymhell tu ôl i'w amser gorau y tymor hwn.

Dywedodd Greene: "Dwn i ddim beth aeth o'i le - fe fydd rhaid i fi wylio'r tap o'r ras eto.

"Roeddwn i'n teimlo i mi ddechrau'n dda, ond ar ôl croesi'r glwyd olaf doedd dim byd yna."

Bydd Greene yn un o'r wyth yn y rownd derfynol gyda Javier Coulson (Puerto Rico), Angelo Taylor (UDA), Michael Tinsley (UDA), Leford Green (Jamaica), Felix Sanchez (Cuba), Jehue Gordon (Trinidad a Tobago) a Kerron Clement (UDA).

Cyn y ras roedd Greene yn un o'r ffefrynnau gan ei fod yn bencampwr byd.

Ond fe redodd chwech o bobl yn gyflymach na 48 eiliad yn y rownd gynderfynol. Greene oedd y seithfed cyflymaf i gyrraedd y ffeinal, ac fe fydd angen gwellhad sylweddol os yw'r Cymro yn mynd i ennill medal nos Lun.

Straeon perthnasol