Dwyn plaladdwyr o fferm

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus wedi i lwyth o blaladdwyr gael eu dwyn o fferm yn Sir y Fflint.

Dros nos fe gafodd 120 o boteli o blaladdwyr amaethyddol eu dwyn o fferm yn ardal Yr Wyddgrug.

Mae'r hylifau mewn poteli brown neu wyn, ac yn amrywio mewn maint o boteli un litr i rai 20 litr.

Mae modd i'r heddlu adnabod y poteli penodol, ac mae label ar bob un gydag enw'r plaladdwr a rhybudd iechyd priodol.

Dywedodd Sarjant Kevin Bowden o heddlu'r Wyddgrug: "Mae'r cynnyrch gafodd eu dwyn ar gael o unrhyw gyflenwr amaethyddol, ond rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd wedi cael cynnig y nwyddau yma, neu sydd â gwybodaeth am le y maen nhw.

"Er eu bod wedi eu labelu'n glir, gall rhai o'r plaladdwyr yma fod yn gyrydol os nad ydyn nhw'n cael eu trin yn gywir, ac fe allai fod risg o lygredd os yw'r poteli'n cael eu taflu yn amhriodol."

Gall pobl gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101, neu fe all pobl gysylltu â Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Mae modd ffonio gorsaf heddlu'r Wyddgrug hefyd ar 01978 348589.