Rhybudd llifogydd mewn grym yn y gorllewin

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Athena Dimitri
disgrifiad o’r llunYn ôl y Swyddfa Dywydd bydd cawodydd trwm yn symud yn araf ar draws y wlad yn ystod y dydd

Mae llifogydd wedi effeithio rhannau o Orllewin a De Cymru ddydd Sul.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi rhybuddio pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth am law trwm yn dilyn rhagylygon y bydd y tywydd yn gawethygu yn y rhan fwyaf o Gymru nos Sul.

Maen nhw'n darogan y gallai dros fodfedd a hanner (40mm) o law ddisgyn mewn cyfnod o deirawr.

Nos Sul dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu bod wedi derbyn mwy na 30 adroddiad o orlifoedd sydyn yn effeithio ar dai yn ardal Wrecsam, Llai a'r Orsedd.

Cawodydd yn parhau

Mae'r asiantaeth wedi cyhoeddi Rhybudd Llifogydd ar gyfer Afon Hydfron yn Llanddowror ger Sanclêr yn Sir Gâr.

Mae Rhybudd Llifogydd Byddwch yn barod hefyd mewn grym dros ardaloedd ehangach dyffrynnoedd Taf, Cleddau a Chynin.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu bod wedi derbyn dros 70 galwad ynghylch tai sydd wedi dioddef o lifogydd ers 8am fore Sul, yn bennaf yn ardal Arberth yn Sir Benfro.

Brynhawn dydd Sul cafodd y gwasanaeth tân eu hanfon i dai yn Ystradgynlais, Y Gurnos a Phontardawe ar ôl i'r glaw trwm lledu i'r dwyrain.

Cafodd cwch achub y gwasanaeth tân ei ddefnyddio i achub pump o bobl oedd yn methu â gadael eu car yn dilyn llifogydd yn Hendy-gwyn ar daf.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod y gorlifoedd yn yn Arberth wedi effeithio chwe eiddo a 21 carafan.

Disgwylir i law trwm ddisgyn yng Ngheredigion, Sir Benfro, Powys, Sir Gâr, Wrecsam, Gwynedd a Sir Ddinbych ddydd Sul.

Cesair a tharanau

Yn ôl y Swyddfa Dywydd bydd cawodydd trwm yn symud yn araf ar draws y wlad yn ystod y dydd.

Bu raid i griwiau tân ddelio â llifogydd mewn pum tŷ yn Arberth fore Sul ar ôl i afon orlifo ei glannau.

Mae tŷ yn Y Farteg, Blaenafon, wedi diodde' llifogydd ar ôl i ddŵr lifo oddi ar fynydd.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw am 9.25am ddydd Sul i ddargyfeirio'r llif.

Yn ôl rhagolygon y tywydd BBC Cymru yn ystod y prynhawn fe fydd y glaw yn fwy cyson ac yn drwm gyda chesair a tharanau yn bosib ar brydiau.

Heno fe fydd y cawodydd yn parhau ond fe ddylen nhw glirio erbyn canol nos.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol