Ysgubor yn Llanarmon-yn-Ial yn gartref newydd i bâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Lledodd y fflamau i'r tŷ gafodd ei ddifrodi'n gyfan gwbl.

Mae trigolion pentref yn Sir Ddinbych wedi trawsnewid ysgubor i roi llety i ddau bensiynwr gollodd y rhan fwyaf o'u heiddo mewn tân.

Mae Tony Cummins, 73 oed yn cael ei drin yn yr ysbyty am losgiadau yn dilyn y tân yng nghartref ef a'i wraig Gail, 65 oed, yn Llanarmon-Yn-Iâl.

Doedd y ddau ddim wedi yswirio eu heiddo.

Ond mae eu cymdogion, Steve a Jackie Mangan, wedi adnewyddu ysgubor i alluogi'r pâr priod i fyw ynddi.

Difrodi chwe injan dân

Dywedodd Ms Mangan fod trigolion eraill yn y pentref wedi helpu adnewyddu'r ysgubor a bod cwmnïau lleol wedi rhoi offer ar gyfer y cynllun.

Dechreuodd y tân tua 6pm ar Orffennaf 25 a'r gred yw ei fod wedi dechrau yn y garej lle'r oedd Mr Cummins yn gweithio.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Steve Mangan wedi adnewyddu'r ysgubor ar gyfer Mr a Mrs Cummins

Lledodd y fflamau i'r tŷ gafodd ei ddifrodi'n gyfan gwbl.

Bu'n rhaid i wyth criw o ddiffoddwyr tân treulio bron i 12 awr i ddiffodd y fflamau wnaeth ddifrodi chwe injan dân.

Y disgwyl oedd i Mr Cummins adael yr ysbyty Ddydd Sadwrn pan fydd cartref newydd ef a Mrs Cummins yn cael ei ddadorchuddio.

"Rydym wedi cael help gan bobl garedig," meddai Mrs Mangan.

"Mae Steve a'm dau fachgen wedi cymryd wythnos o wyliau i baratoi'r ysgubor ar gyfer Tony a Gail.

"Mae eu merch wedi teithio o Seland Newydd ac fe fyddan nhw am fod gyda'i gilydd.

"Fe fyddaf yn mynd gyda fy nheulu i Gonwy am wythnos gan adael i Tony a Gail fyw yn ein cartref am wythnos cyn iddynt symud i'r ysgubor."

Dywedodd y cynghorydd sir leol, Martyn Holland fod y tân wedi amlygu nifer o broblemau.

"Mae 'na broblem gyda côd post yr ardal oherwydd cafodd y gwasanaeth tân broblemau i ddod o hyd i'r tŷ oedd ar dân," meddai.

"Mae pawb yn defnyddio systemau llywio â lloeren y dyddiau hyn ac rydym wedi gweld nifer o bobl yn mynd ar goll yn yr ardal.

"Ond mae'n achos pryder i'r gymuned pan nad yw'r gwasanaeth tân na'r gwasanaeth ambiwlans yn methu â dod o hyd i lefydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol