Cyhoeddi maniffesto i ennyn diddordeb mewn barddoniaeth

  • Cyhoeddwyd
Osian Rhys JonesFfynhonnell y llun, Barddas
Disgrifiad o’r llun,
Mae Osian Rhys yn galw am fwy o sesiynau barddol i hybu'r ifanc

Mae un o feirdd ifanc Cymru wedi galw am ffyrdd gwell o dynnu sylw pobl at farddoniaeth Gymraeg a gweithgarwch ein beirdd.

Mae Osian Rhys Jones wedi cyhoeddi maniffesto arbennig lle mae'n galw am greu "rhwydwaith gefnogol" ac am drefnu sesiynau barddol mewn clybiau, tafarndai a neuaddau.

Mae'r maniffesto wedi ei gyhoeddi ar wefan Barddas ac mewn cyfarfod agored ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg ddydd Iau bydd Osian yn trafod ei syniadau.

I blant a phobl ifanc

Byrdwn neges Osian, sydd a'r arwyddair "Y bardd bach uwch beirdd y byd" ar ei wefan, yw bod yn rhaid mynd ati i ennyn diddordeb llawer iawn mwy o bobl gyffredin a phobl ifainc mewn barddoniaeth Gymraeg.

"Dylid cyflwyno cerdd dafod i blant a phobl ifanc mewn modd byw," meddai yn rhifyn yr Eisteddfod o'r cylchgrawn Barddas.

Wrth ganmol cystadlu eisteddfodol a gornestau fel Y Talwrn mae'n awgrymu mai gweithgareddau gan feirdd i'w gilydd yw'r rhain.

"Mi awgrymwn i fod angen rhywbeth amgenach hefyd," meddai.

"Sioeau barddol rheolaidd sy'n annibynnol ar gystadleuaeth a gofynion tasgau.

"Cyfleoedd cyson i feirdd o bob math berfformio gwaith mewn digwyddiadau mwy hygyrch a llai ffurfiol.

"Digwyddiadau a fyddai'n adlewyrchu holl amrywiaeth y beirdd sydd yng Nghymru."

Angen rhwydwaith

Mae'n galw am rwydwaith o drefnwyr a allai drefnu digwyddiadau yn rheolaidd yn y gwahanol ardaloedd gyda beirdd yn cofrestru eu bod ar gael.

Yn un o feirdd y Talwrn ar BBC Cymru mae Osian hefyd yn un o sefydlwyr nosweithiau Bragdy'r Beirdd yng Nghaerdydd sydd meddai â chynulleidfa "frwd a thriw" nad yw'n mynychu talyrnau ac ymrysonfeydd arferol.

Ei nod gyda'i faniffesto meddai yn Barddas yw gwneud Cerdd Dafod a barddoniaeth yn gyffredinol "yn fwy hygyrch a pherthnasol i'r cenedlaethau i ddod".

"Dylem anelu at greu un llinyn arian, sy'n cychwyn â gwaith Bardd Plant Cymru ac sy'n arwain yr holl ffordd yn ddi-dor at lwyfannau cenedlaethol ein gwlad," meddai.