Dechrau dymchwel fflatiau'r Fflint

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunNid fydd dymchwel y fflatiau deulawr yn cael effaith ar y tyrrau o'u cwmpas

Mae dymchweliad fflatiau deulawr yng nghanol y Fflint fel rhan o ailddatblygu tai'r dref ar fin cychwyn.

Mae tenantiaid y cyntaf o'r 240 cartref fydd yn cael eu gwastadu wedi cael eu hailgartrefu ac mae gweithwyr yn datgysylltu gwasanaethau.

Mae'r gwaith yn dechrau'n gynt na'r disgwyl gan ei fod wedi cael ei drefnu ar gyfer i ddigwydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Disgwylir i ddymchweliad fflatiau Coleshill Lea bara tan fis Medi.

Mae dal angen ailgartrefu rhai trigolion mewn adrannau eraill o'r fflatiau deulawr.

Rhybuddiodd Cyngor Sir y Fflint y gallai'r gwaith ym misoedd Awst a Medi creu ychydig o amhariadau ond ei bod yn gobeithio ei gadw i'r lleiaf bosibl.

Tenantiaid

Y cynllun yw creu cymysgedd o dai cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol eraill, a gwerthu peth o'r tir i ddatblygwyr i ariannu rhannau eraill o'r prosiect.

Dywedodd Alex Aldridge, cyn arweinydd Cyngor Sir y Fflint, ei bod wrth ei fodd bod y dymchweliad yn dechrau.

Dywedodd bod trafodaethau ffurfiol am wastadu'r fflatiau wedi dechrau yn 2003.

"Yr uned hon yw'r gyntaf, ond bydd eraill yn dilyn maes o law wrth iddynt ddod yn wag a bod y bobl oedd yn byw yno wedi cael cartrefi newydd o'u dewis," meddai.

Dywedodd Helen Brown, aelod o'r cabinet ar gyfer tai: "Mae'r tenantiaid a'r trigolion wedi bod yn wych a hoffwn ddiolch iddynt am eu cydweithrediad a'r ffordd y maent wedi gweithio gyda ni sydd wedi ein helpu i gyrraedd y pwynt hwn yn gynharach na'r disgwyl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol