Addo seddi ychwanegol ar drenau ar gyfer gêm Team GB

Published
image captionMae cwmnïau trên yn ymddiheuro am giwiau hir wedi i 19,500 o bobl ddefnyddio Caerdydd Canolog ar nos Fercher

Mae seddi ychwanegol wedi eu haddo i deithwyr rheilffordd ar gyfer gêm Olympaidd nesaf Team GB yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Mae cwmnïau trên wedi ymddiheuro am giwiau hir ar ôl i 19,500 o bobl ddefnyddio gorsaf Caerdydd Canolog nos Fercher ar ôl problemau yn dilyn y fuddugoliaeth 1-0 yn erbyn Uruguay.

Roedd dwywaith y nifer arferol o deithwyr nos Fercher ar gyfer digwyddiad yn Stadiwm y Mileniwm.

Does dim tocynnau ar ôl ar gyfer gêm gogynderfynol Team GB yn erbyn De Korea yng Nghaerdydd nos Sadwrn.

Dywedodd cwmni First Great Western (FGW) bod y nifer uchel o deithwyr yn defnyddio prif orsaf Caerdydd wedi achosi anawsterau wrth deithio nos Fercher.

Dywedodd y cwmni bod 9,000 o'r 19,500 teithwyr wedi defnyddio ei wasanaeth.

Roedd teithwyr wedi cwyno am "anhrefn llwyr" a chael eu "gyrru fel gwartheg".

image copyrightGetty Images
image captionBydd Team GB yn wynebu De Korea ddydd Sadwrn

Dywedodd llefarydd ar gyfer FGW mai oherwydd y gêm roedd "nifer digynsail o deithwyr" wedi teithio i Gaerdydd ar ei wasanaethau.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru eu bod yn gweithio tuag at ddatrys y broblem.

'Didrafferth'

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn gweithio gyda First Great Western ar hyn o bryd i sicrhau bod seddi ychwanegol i Fryste a Llundain ar gael ar gyfer gêm Team GB yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

"Bydd Trenau Arriva Cymru yn cynnig yr un lefel o seddi ychwanegol ddydd Sadwrn ag a wnaeth ar gyfer gêm nos Fercher, a wnaeth ddelio'n ddidrafferth â'r galw drwy'r orsaf."

Dywedodd y llefarydd ar gyfer Trenau Arriva Cymru bod eu swyddogion gweithredol wedi trafod gyda rheolwr-gyfarwyddwr FGW, Mark Hopwood, er mwyn osgoi trafferthion ddydd Sadwrn.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru y byddai hefyd yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd i "ymestyn cyrhaeddiad ei gyhoeddiadau gorsaf" ac yn edrych ar sut i wella'r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r rhai sydd yn ciwio ar Stryd Wood.

Ychwanegodd y llefarydd: "Rydym yn ymddiheuro am unrhyw broblemau cyfathrebu a gododd oherwydd hyd y ciwiau ar gyfer gwasanaethau FGW yn nhu blaen gorsaf Canolog Caerdydd.

"Gan ddisgwyl y bydd yr un mor brysur ddydd Sadwrn, rydym yn ail-lunio ein system ciwio i sicrhau bod digon o le ychwanegol ar gyfer teithwyr First Great Western ar flaen-gwrt Caerdydd Canolog."

Mae nifer o ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas ar ddiwrnodau gêm ac mae Cyngor Caerdydd wedi annog pawb sydd yn mynychu gemau i "ddilyn y cyngor ar eu tocynnau, cynllunio o flaen llaw, dod yn gynnar a mwynhau popeth sydd gan brifddinas Cymru i'w chynnig".

Bydd tua 70,000 yn llenwi Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn ar gyfer y gêm yn erbyn De Korea.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol