Eglwys ym Mro Morgannwg yn gartref i ddiffibrilydd

  • Cyhoeddwyd
Gerard Rothwell o Wasanaeth Ambiwlans Cymru a'r Parchedig Anthony Beer gyda'r diffribilyddFfynhonnell y llun, Parchedig Anthony Beer
Disgrifiad o’r llun,
Gerard Rothwell o Wasanaeth Ambiwlans Cymru a'r Parchedig Anthony Beer gyda'r diffribilydd

Eglwys ym Mro Morgannwg yw'r un gyntaf yng Nghymru i gael diffibrilydd all achub bywydau pobl sydd yn cael trawiad ar y galon.

Mae'r diffibrilydd ar wal yng nghyntedd Eglwys Sant Iago yn Y Wig ac yn y seremoni lansio ddydd mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, yn bendithio'r peiriant.

Bydd y diffibrilydd yn yr eglwys am ei bod yn anodd i ambiwlansys gyrraedd y pentref anghysbell yn gyflym adeg argyfwng.

Bydd trigolion y pentref yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio'r peiriant.

'Anrhydedd fawr'

Dywedodd y Parchedig Anthony Beer ei bod yn "anrhydedd fawr" fod cyfarpar allai helpu'r gymuned yn cael ei osod yn yr eglwys.

Mae'r cam yn rhan o brosiect Diffibrilyddion ar gyfer Mynediad i'r Cyhoedd.

Ffynhonnell y llun, Church in Wales
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y diffibrilydd yn cael ei osod ar wal yng nghyntedd Eglwys Sant Iago yn Y Wig

Sefydliad Prydeinig y Galon sy'n ariannu'r cynllun a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sy'n darparu hyfforddiant.

Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi hyfforddi dros 4000 o wirfoddolwyr ar gyfer safleoedd y prosiect mewn mannau fel gorsafoedd rheilffordd a chanolfannau hamdden a hyd yn oed yn amgueddfa'r Pwll Mawr ac ar ben yr Wyddfa.

'Derbyn cysur'

"Mae hwn yn gam pwysig ac arloesol ar ran yr Eglwys yng Nghymru ac rwy'n falch iawn i fynychu'r lansiad," meddai Dr Morgan.

"Rwyf wedi bendithio rhai lleoedd ac eitemau anghyffredin dros y blynyddoedd ond dyma'r tro cyntaf imi fendithio diffibrilydd na fydd byth yn gorfod cael ei ddefnyddio, gobeithio.

"Fodd bynnag gall plwyfolion a chymuned Y Wig dderbyn cysur gan y ffaith bod y diffibrilydd ar gael".

Dywedodd Gerard Rothwell, rheolwr y prosiect yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Y bwriad yw arbed bywydau ac rydym yn falch iawn o allu gweithio gyda'r Eglwys a BHF i wneud i hyn ddigwydd.

"Edrychwn ymlaen at ymestyn y cynllun i sawl eglwys anghysbell a chymunedau eraill ar draws Cymru."

Dywedodd Elaine Tanner, Rheolwr Datblygu Sefydliad y Galon yng Nghymru: "Gall diffibrilyddion wedi eu lleoli'n strategol ledled Cymru arbed bywydau.

"Gellid arbed llawer mwy o fywydau yng Nghymru os oes mwy o ddiffibrilyddion yn y gymuned."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol