Trenau: Niferoedd cefnogwyr pêl-droed yn achosi problemau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth dros 19,000 deithio o'r Stadiwm ar y trenau.

Yn ôl cwmni trenau First Great Western (FGW) y nifer uchel o gefnogwyr pêl-droed wnaeth ddefnyddio gorsaf reilffordd Caerdydd oedd yn gyfrifol am broblemau teithio nos Fercher.

Yn ôl y cwmni fe wnaeth 19,500 o gefnogwyr ddefnyddio'r orsaf ar ôl y gêm rhwng Team GB ac Wrwgwái, sef dwbl y nifer arferol sy'n defnyddio'r orsaf yn dilyn gêm yn y stadiwm.

Dywed FGW fod tua 9,000 o'r cefnogwyr yma wedi defnyddio eu gwasanaethau nhw rhwng Caerdydd a Paddington.

Roedd rhai teithwyr wedi son am anhrefn llwyr a chael eu corlannu fel defaid.

Prysur

Dywedodd llefarydd ar ran FGW: "Roedd nifer o'r rhai a deithiodd i'r gêm heb archebu tocyn o flaen llaw, felly doedd dim modd gwybod faint o deithwyr fyddai'n defnyddio'r gwasanaeth tan y diwrnod."

Ychwanegodd fod mesurau wrth law i ddelio gyda'r niferoedd, a bod nhw wedi darparu 14 o drenau yn ychwanegol rhwng Llundain, Bryste a Chaerdydd.

Disgrifiad o’r llun, Daniel Sturridge sgoriodd unig gôl y gêm

"Rydym yn derbyn fod y gwasanaeth yn brysur a byddwn yn hoffi diolch i gwsmeriaid am fod mor amyneddgar," meddai.

"Rydym yn gweithio ar y cyd gyda rheolwyr yr orsaf, Trenau Arriva Cymru, i wella pethau cyn gem nesaf Team GB."

Dywedodd llefarydd ar ran Trenau Arriva Cymru, sydd hefyd yn darparu trenau ar gyfer gwasanaethau lleol: "Roedd y system ciwio arferol ar gyfer cefnogwyr, y system sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer achlysuron mawr yn Stadiwm y Mileniwm, yn cael ei weithredu nos Fercher.

"Rydym yn cydnabod fod yn rhaid i gefnogwyr aros y tu allan i'r orsaf cyn mynd ar y trenau, ond gwnaed hyn er mwyn sicrhau diogelwch nifer fawr o gefnogwyr wrth iddynt fynd ar y trenau."

Amau

Dywedodd Juliet Edwards, oedd wedi archebu tocyn iddi hi a dau blentyn, ar gyfer y trên 10.20pm i Paddingon, fod yna anhrefn llwyr.

"Fe wnaethom gyrraedd gorsaf ganolog Caerdydd tua 10pm a bu'n rhaid ciwio gyda miloedd o bobl eraill y tu allan i'r orsaf am tua awr a hanner, rhan o'r amser yn y glaw.

"Ychydig iawn o wybodaeth oedd ar gael ac roedd nifer o bobl yn amau a fyddant hyd yn oed yn cyrraedd pen y daith."

Bydd Team GB yn wynebu De Corea yn y rownd go gynderfynol yn Stadiwm y Mileniwm nos Sadwrn.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC