Rhybudd wrth ganfod arfau mewn maes awyr

Cyhoeddwyd

Mae teithwyr ym Maes Awyr Caerdydd wedi cael rhybudd i beidio â phrynu arfau peryglus neu gynnyrch anifeiliaid anghyfreithlon dramor.

Dywed swyddogion ffiniau eu bod wedi cipio dwsinau o haearnau dwrn (knuckle dusters), cyllyll a chleddyf Samurai eleni.

Maen nhw hefyd wedi cipio meddyginiaethau traddodiadol sy'n defnyddio cynnyrch o anifeiliaid prin.

Dywedodd Alex Lawther, dirprwy gyfarwyddwr Llu'r Ffiniau dros Gymru: "Os yw'n edrych fel y gallai fod yn anghyfreithlon ar strydoedd y DU, peidiwch â'i gludo adre."

Daw'r rhybudd yng nghanol y tymor gwyliau pan mae twristiaid yn ystyried prynu pethau i gofio am eu gwyliau.

Erlyn

Disgrifiad o’r llun,
Cipiwyd yr haearn dwrn yma gan deithiwr oedd wedi cyrraedd o ynys Rhodes

"Mae arfau peryglus yn dueddol o ddod o borthladdoedd dwyrain Ewrop - Bwlgaria, Cyprus a Groeg - lle gallwch brynu pethau fel hyn ar y farchnad agored," meddai Mr Lawther.

"Rydym hefyd wedi cipio cynnyrch o anifeiliaid prin - organau teigrod, ifori, crwyn nadredd, cwrel prin - mae'r cyfan yn anghyfreithlon i'w mewnforio."

Ychwanegodd Mr Lawther y byddai ei swyddogion yn cipio cynnyrch o'r fath, ac fe allai pobl gael eu herlyn yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

"Yn nhermau rywogaethau prin, does dim amheuaeth bod hynny'n fwriadol - fedrwch chi ddim prynu'r fath bethau heb fod yn ymwybodol o'i darddiad.

"Gall arfau fod yn fwy diniwed - mae pobl yn eu hystyried fel cofroddion heb fod yn ymwybodol bod y pethau yma wedi eu gwahardd yn y DU.

"Rhaid delio gyda phob achos yn unigol - os yw plentyn i deithiwr wedi prynu rhywbeth fe fyddwn i'n cipio'r cynnyrch. Os oes rhywbeth mwy peryglus, fe fyddwn ni'n ystyried erlyniad."

'Synnwyr cyffredin'

Dywedodd Mr Lawther bod yr Asiantaeth Ffiniau yn rhybuddio pobl drwy ddosbarthu taflenni, ac yn annog teithwyr i ddefnyddio'u synnwyr cyffredin.

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhywogaethau prin yn cael eu gwarchod fel rhan o gytundeb byd eang, gan gynnwys pethau fel bagiau croen neidr

"Os yw'n edrych fel y gallai fod yn anghyfreithlon ar strydoedd y DU, peidiwch â'i gludo adre.

"Peidiwch â meddwl bod rhywbeth yn gyfreithlon yn y DU dim ond am ei fod ar werth yn y farchnad agored mewn gwlad arall.

"Ystyriwch a fyddech chi am weld eich plentyn yn dod wyneb yn wyneb gydag un o'r arfau yma."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol