Tynnu dyn anymwybodol o'r môr

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi eu cludo i'r ysbyty ar ôl bod yn anymwybodol yn y môr yn Aberystwyth, medd Gwylwyr y Glannau.

Cawsant eu galw gan aelod o'r cyhoedd tua 8am.

Y gred yw bod y dyn tua 40 oed ac yn nofio'n aml.

Aeth bad achub o Aberystwyth a hofrennydd yr Awyrlu o'r Fali yn Ynys Môn i'w gynorthwyo ond nid oedd angen yr hofrennydd.

Does dim manylion am ei gyflwr ar hyn o bryd.