Cyhoeddi enw enillydd gwobr gelf newydd yn yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, O
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Lle Celf yn atyniad poblogaidd i Eisteddfodwyr bob blwyddyn

Bydd enillydd cyntaf gwobr gelf newydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei gyhoeddi ddydd Sadwrn.

Mae bron i hanner yr arddangoswyr yn Arddangosfa Agored Y Lle Celf eleni yn y ras am yr anrhydedd.

Mae'n briodol bod y wobr, a roddir i artist sy'n arddangos gwaith yno am y tro cyntaf, yn cael ei rhoi er cof am yr artist Tony Goble (1943-2007).

Roedd yn gymwynaswr i bawb a oedd eisiau creu celf.

Ei amcan oedd rhoi yn ôl i'r gymuned honno a oedd yn ei gefnogi yntau.

Gweledigaeth

Eleni, diolch i'w deulu a'i gyfeillion, mae ysbrydoliaeth, caredigrwydd a chefnogaeth nodweddiadol yr artist a'r athro arbennig hwn yn parhau yng Ngwobr Tony Goble.

Croesodd drothwy Neuadd Llanofer yng Nghaerdydd ym 1979 i ymgymryd â phreswyliad blwyddyn.

Ond arhosodd yno am weddill ei oes.

Roedd cenhadaeth y ganolfan gelfyddydau gyfeillgar yma yn cyd-weddu â'i weledigaeth i'r dim.

Roedd drws Neuadd Llanofer yn agored i bawb a oedd eisiau creu celfyddyd, ac yn cefnogi plant, artistiaid proffesiynol, myfyrwyr ac amaturiaid yn mynychu dosbarthiadau nos.

Mae'n weddus hefyd mai Gareth Griffiths, sy'n diwtor yn Neuadd Llanofer, sy'n dyfarnu'r wobr gyntaf, ar ran y teulu.

Yn ogystal, wedi cyfnod o ddirywiad yn adran Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol, drwy eu cyfranogaeth ddechrau'r 1990au, Tony Goble a'i debyg a sicrhaodd bod sioe flynyddol y Brifwyl yn cael ei rhoi yn ôl ar ei thraed.