Troi hen faes awyr yn iard sgrap?

  • Cyhoeddwyd
Gweddillion hen awyren
Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai'r iard yn cael ei ddefnyddio i ddatgymalu hen awyrenau

Mae pwyllgor cynllunio wedi pleidleisio o blaid cynlluniau i ddefnyddio cyn faes awyr yn Eryri fel iard sgrap ar gyfer awyrennau.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd yna oedi tra'u bod yn ysytried a ddylid trosglwyddo'r penderfyniad terfynol i'r Gweinidog Amgylchedd.

Tan i hynny ddigwydd, bydd dim modd rhoi sêl bendith i'r cais cynllunio.

Roedd aelodau o Gymdeithas Eryri, sy'n gwrthwynebu'r cais, yn dweud ei fod yn "amhriodol ar safle gwledig".

Eisoes mae cwmni Llanbedr Airfield Estates wedi cael tystysgrif i ddefnyddio'r safle i brofi awyrennau di-beilot ar y cyn faes milwrol.

Nawr mae'r cwmni wedi gwneud cais i ail ddefnyddio adeiladau ar y safle ar gyfer atgyweirio awyrennau.

Ymchwiliad cyhoeddus

Mae adroddiad yn dweud fod cynghorau cymuned yr ardal wedi cefnogi'r cynlluniau ar gyfer y safle, fyddai'n cyflogi hyd at 50 o bobl o fewn tair blynedd, yn ôl y ddogfen gynllunio.

Mae'n dweud y byddai'n cymryd hyd at 28 niwrnod i ddatgymalu awyrennau llai fel y Boeing 737, gyda rhai mwy fel y 747 yn cymryd hyd at 42 niwrnod.

Ffynhonnell y llun, john lucas
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i aelodau pwyllgor y Parc ymweld â'r safle cyn gwneud penderfyniad

Mae Cymdeithas Eryri eisiau i Lywodraeth Cymru benodi swyddog cynllunio i gynnal ymchwiliad cyhoeddus i ystyried y cais yn hytrach nag Awdurdod y Parc.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol