Holl ganlyniadau dydd Gwener Awst 10

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Gwener Awst 10 a chlip fideo o brif seremoni'r dydd. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed - Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans (75)

 1. Nest Jenkins

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (18)

 1. Lois Eifion, Annest, Enlli ac Alaw
 2. Pedwarawd Pen y Bryn a Pedwarawd Criw Caerdydd - Huw, Elliw, Jeni Lyn a Trystan (cydradd ail)

Unawd Bariton dros 25 oed (39)

 1. Erfyl Tomos Jones
 2. John Thomas
 3. Andrew Matthews

Llefaru Unigol dros 25 oed (134)

 1. Lowri Mai Daniel
 2. Sioned Haf
 3. Joy Parry

Unawd Cân Gelf dros 25 oed (43)

 1. Kees Huysmans
 2. Elin Elias
 3. Robert Jenkins

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2)

 1. Lodesi Dyfi
 2. Hogia Llanbobman
 3. Parti'r Efail

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44)

 1. Vernon Maher
 2. Gwynne Jones
 3. Geriant Roberts

Tlws Coffa Lois Blake (89)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau (132)

 1. Parti Bach y Wenallt
 2. Merched Marchan
 3. Merched Tawe

Unawd Bas dros 25 oed (40)

 1. Kees Huysmans
 2. Glynn Morris Sale
 3. Meilir Wyn Jones

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer - Agored (16)

 1. Criw Caerdydd
 2. Lodesi Dyfi
 3. Meibion Llywarch

Seremoni'r Cadeirio

Dylan Iorwerth

Disgrifiad, Seremoni'r Cadeirio

Nos Wener

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15)

 1. Merched y Ddinas

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (131)

 1. Criw Sarn Helen
 2. Rhianedd y Cwm
 3. Côr y Mochyn Du

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1)

 1. Côr Eifionydd
 2. Côr Merched Canna
 3. Ger y Lli

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (27)

 1. Cordydd
 2. Côr Eifionydd
 3. Côr CF1