Holl ganlyniadau dydd Iau Awst 9

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Iau Awst 9 a chlip fideo o brif seremoni'r dydd. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru - Deuawd 12-26 oed (Cystadleuaeth rhif 200)

 1. Steffan Rhys ac Angharad Rowlands
 2. Heledd a Gwenllian Llwyd
 3. Cerianne a Cerian Medi

Llefaru Unigol 19-25 oed (135)

 1. Manon Wyn Davies
 2. Rhian Davies
 3. Elliw Alwen Llangernyw

Unawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42)

 1. John Thomas
 2. Lukasz Biela
 3. Elin Elias

Llefaru Unigol i Ddysgwyr (112)

 1. Clare Kimber
 2. Beryl Rowley
 3. Ian Samways

Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Isaías Grandis o Trevelin, Chubut

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd

John S Davies, Abertawe

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19)

 1. Elfed a Catrin
 2. Owain a Nia
 3. Myrddin Edwards a Tristan Williams

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30)

 1. Côr y Wiber
 2. Côr Merched Canna
 3. Côr Merched Ynysybwl

Gwobr Goffa Osborne Roberts ac Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain (49)

 1. Elgan Llyr Thomas

Dawns Stepio i Grŵp (92)

 1. Bro Taf
 2. Dawnswyr Talog

Unawd Tenor dros 25 oed (38)

 1. Efan Williams
 2. John Davies
 3. Roberts Jenkins

Unawd Soprano dros 25 oed (35)

 1. Anne Wilkins
 2. Kate Griffiths
 3. Helen Gibbon

Ysgoloriaeth Goffa Violet Mary Lewis (50)

 1. Ellen Williams

Cronfeydd Codda David Lloyd a Jean Skidmore (51)

 1. Elgan Llyr Thomas

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (93)

 1. Dawnswyr Rhiwlas
 2. Trystan, Osian a Gwynfor Dafydd
 3. Enlli, Lleucu a Nia

Unawd Contralto dros 25 oed (37)

 1. Eleri Owen Edwards
 2. Iona Stephen Williams
 3. Rhian Williams

Unawd Mezzo Soprano dros 25 oed (36)

 1. Catrin Rowena Davies
 2. Carys Griffiths-Jones
 3. Nia Eleri Hughes

Y Fedal Ddrama

Wiliam Bedwyr Rees o Langefni

disgrifiadY Fedal Ddrama