Holl ganlyniadau dydd Mercher Awst 8

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mercher Awst 8 a chlip fideo o brif seremoni'r dydd. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed - Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans a Rachel Ann Thomas (Cystadleuaeth rhif 69)

Sion Rhys Jones

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46)

 1. Ellen Williams
 2. Rhodri Prys Jones
 3. Williams Branston

Unawd Gymraeg 19-25 oed (48)

 1. Elgan Llyr Thomas
 2. Rhodri Prys Jones
 3. Rhodri Evans

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur 16-19 oed (139)

 1. Steffan Rhys Hughes
 2. Catrin Ann Raymond
 3. Mared Fflur Harries

Unawd Operatig 19-25 oed (45)

 1. Elgan Llyr Thomas
 2. Jessica Robinson
 3. Ffion Haf Jones

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20)

 1. Steffan Rhys ac Angharad Rowlands
 2. Mared a Ceri
 3. Alaw a Mali

Dawns Unigol i Fechgyn (94)

 1. Trystan Gruffydd
 2. Gwynfor Dafydd
 3. Osian Gruffydd

Cyflwyniad llafar dan 19 oed (141)

 1. Ysgol Gymraeg Treganna a Than-yr-Eos
 2. Ysgol Glantaf

Dawns Unigol i Ferched (95)

 1. Cerian Phillips
 2. Hannah Rowlands
 3. Alaw Ifans

Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas

Carol Grants o Ynys y Barri

Perfformiad Unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre (53)

 1. Gwen Elin Jones
 2. Sioned Haf Wyn Llewelyn
 3. Sam Ebenezer

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5)

 1. Catrin Ann Raymond
 2. Steffan Rhys Hughes
 3. Angharad Rowlands

Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Atal y Fedal

Disgrifiad, Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Nos Fercher

Perfformiad Unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre (52)

 1. Elgan Llyr Thomas
 2. Steffan Harri
 3. Megan Llyn

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (111)

 1. Ceri Wyn

Tlws y Cerddor

Gareth Hughes o Gaerdydd

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (34)

 1. 1. Menna Cazel Davies ac Elin Pritchard
 2. 3. Eirlys Myfanwy Davies
 3. 4. Heulen Cynfal

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts

 1. Steffan Harri

Parti Dawns Werin dan 25 oed (91)

 1. Dawnswyr Penrhyd
 2. Dawnswyr Talog
 3. Bro Taf

Côr Ieuenctid dan 25 oed a dros 20 mewn nifer (32)

 1. Côr y Cwm
 2. Côr Aelwyd y Waun Ddyfal
 3. Côr Meibion Glantaf