Holl ganlyniadau dydd Mawrth Awst 7

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mawrth Awst 7 a chlip fideo o brif seremoni'r dydd. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Dawnsio Hip Hop neu Stryd i Grŵp (Cystadleuaeth rhif 99)

 1. Perlau
 2. Grŵp Niamh - Ysgol Ddawns Aberystwyth
 3. Grŵp Lili - Ysgol Ddawns Aberystwyth

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6)

 1. Celyn Llwyd
 2. Cai Fôn Davies
 3. Ffion Davies

Monolog i rai 12-16 oed (142)

 1. Joseff Glyn Clwyd Owen
 2. Cai Fôn Davies
 3. Ryan Davies

Dawnsio Arbenigol (100)

 1. Osian Meilir Ioan
 2. Mared, Rhodd a Shauna
 3. Ioan Wyn Williams

Unawd i Ferched 16-19 oed (55)

 1. Catrin Ann Raymond
 2. Sioned Haf Wyn Llewelyn
 3. Ceri Haf Roberts

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56)

 1. Steffan Rhys Hughes
 2. Robert Lewis
 3. Ieuan Jones

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17)

 1. Parti Dyffryn Clwyd
 2. Parti Glantaf

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8)

 1. Nantgarw

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31)

 1. Côr y Mochyn Du Caerdydd
 2. Côr Pensiynwyr Aberteifi
 3. Cantorion Bro Nedd

Medal Syr T H Parry-Williams - er clod

Eirlys Britton, Caerdydd

Dawnsio Hip Hop neu Stryd Unigol (98)

 1. Ffion Buckley
 2. Ceri Davies
 3. Shauna Louise Thomas

Llefaru Unigol 16-19 oed (136)

 1. Steffan Rhys Hughes
 2. Gethin Wynn Davies
 3. Aron Dafydd

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22)

 1. Steffan Rhys Hughes
 2. Mirain Fflur
 3. Caryl Angharad Roberts

Unawd Cân Gelf 19-25 oed (47)

 1. Meinir Wyn Roberts
 2. Gerallt Rhys Jones
 3. Rhodri Evans

Deialog (110)

 1. Hannah Evans a Manon Ogwen Parry
 2. Carwyn Jones ac Aled Sion Jones
 3. Ceri Wyn ac Elen Gwenllian

Gwobr Goffa Daniel Owen (156)

Robat Gruffydd, Talybont

Disgrifiad,
Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen