Holl ganlyniadau dydd Llun Awst 6

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Llun Awst 6 a chlip fideo o brif seremoni'r dydd. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Deuawd Offerynnol Agored (Cystadleuaeth rhif 62)

 1. Elfair Grug a Rhiain Awel
 2. Glain a Gwenllian
 3. Enlli a Lleucu

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

 1. Beca Fflur Williams
 2. Erin Meirion
 3. Siwan Hedd Mason

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (140)

 1. Cai Fôn Davies
 2. Lois Aled
 3. Nest Jenkins

Unawd i Ferched 12-16 oed (57)

 1. Mared Elenid Williams
 2. Ruth Erin Roberts
 3. Manon Ogwen Parry

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58)

 1. Rhydian Jenkins
 2. Cai Fôn Davies
 3. Osian Tudur Knott

Gwobr Goffa John Weston Thomas - Gwneuthurwr Telynau: Unawd telyn deires neu delyn ddi-bedal (9)

 1. Mared Browning
 2. Gill Madley
 3. Steffan Evans

Llefaru Unigol 12-16 oed (137)

 1. Joseff Glyn Clwyd Owen
 2. Nest Jenkins
 3. Cai Fôn Davies

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23)

 1. Mared Elin Williams
 2. Rhydian Jenkins
 3. Cai Fôn Davies

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3)

 1. Parti Dyffryn Clwyd
 2. Parti Heol-y-March
 3. Aelwyd Chwilog

Dawnsio Cyfoes i Grŵp (97)

 1. Belonging (Ysgol Ddawns Sally Saunders)
 2. Adran Amlwch

Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed - Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes (63)

 1. Gwenllian Llyr

Dawnsio Creadigol Unigol (96)

 1. Eurgain Sara Lloyd
 2. Naomi Melangell Lloyd
 3. Mererid Rees

Coroni

Gwyneth Lewis

Disgrifiad, Seremoni'r Coroni