Holl ganlyniadau dydd Sul Awst 5

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sul Awst 5. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (Cystadleuaeth rhif 11)

 1. Band Dinas Caerdydd (Melingriffith)
 2. Seindorf Tref Porth Tywyn
 3. Band Lewis Merthyr

Côr hyd at 35 o leisiau (25)

 1. Côr CF1
 2. Côr Merched Cymry Llundain
 3. Bechgyn Bro Taf

Unawd dan 12 oed (59)

 1. Nansi Rhys Adams
 2. Siôn Dafydd Edwards
 3. Hanna Medi Davies

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24)

 1. Llio Meirion Rogers
 2. Hanna Medi Davies
 3. Deio Llŷr

Llefaru Unigol dan 12 oed (138)

 1. Gethin Meilir Elis
 2. Llio Meirion Rogers
 3. Efa Prydderch

Grŵp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol (10)

 1. Tawerin
 2. A Llawer Mwy
 3. Grŵp yr Hen Ysgol