Cyfleuster ieuenctid newydd i Aberystwyth?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwasanaeth llyfrgell wedi symud i hen neuadd y dref

Mae cyngor sir a chymdeithas tai wedi cymryd y camau cyntaf i droi hen lyfrgell tref i gyfleuster ar gyfer bobl ifanc.

Yn dilyn symud y gwasanaeth llyfrgell i hen neuadd y dref yn Aberystwyth mae hen adeilad y llyfrgell yn wag ac yn weddill i anghenion i'w berchnogion, Cyngor Ceredigion

Yn ôl adroddiad gafodd ei gyflwyno i Gabinet y cyngor ddydd Mawrth bwriad y cyngor oedd rhoi hen adeilad y llyfrgell ar werth ar y farchnad agored ac y byddai derbyniadau';r gwerthiant yn cael eu dyrannu tuag at gost y prosiect adleoli ac adnewyddu.

Ond mae'r cyngor wedi derbyn cynnig oddi wrth Tai Ceredigion sy'n ystyried bwrw ymlaen â menter i greu cyfleuster ieuenctid yn y dref ar ran Bwrdd Ardal Adnewyddu Strategol Aberystwyth.

'Astudiaeth dichonoldeb'

Dywed yr adroddiad fod y gymdeithas wedi mynegi diddordeb yn hen adeilad y Llyfrgell.

Cytunodd cabinet y cyngor sir i roi cyfarwyddyd i'r Prisiwr Dosbarth i ddarparu pris ar gyfer gwerth yr adeilad ar y farchnad ar ran y cyngor a Tai Ceredigion.

Yn ôl yr adroddiad bydd hyn yn galluogi Tai Ceredigion a'r Bwrdd Adnewyddu i ystyried parhau â'r cynllun ac yn y pen draw i brynu'r hen lyfrgell petai'r cynnig yn llwyddo.

"Byddai'r cynnig a wnaed gan Tai Ceredigion, petai'n llwyddiannus, yn eu galluogi i ddarparu cyfleuster ieuenctid ar gyfer Aberystwyth a byddai hefyd yn galluogi'r cyngor i waredu eiddo am werth y farchnad, " medd yr adroddiad.

Dywedodd Prif Weithredwr Tai Ceredigion, Steve Jones: "Ynghyd â Chyngor Ceredigion rydym yn ystyried trosglwyddo perchnogaeth a'r opsiynau posib ar gyfer yr hen lyfrgell yn Aberystwyth.

"Bydd astudiaeth dichonoldeb yn cael ei gomisiynu i ymchwilio hyfywdra'r adeilad ac fe fydd yr adroddiad yn helpu canfod y ffordd orau i weithredu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol