Cynnydd o 147% yn nifer y menywod ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Prif Swyddogion Heddlu: 'Gwell technoleg yn darparu tystiolaeth o droseddau fel pornograffi'

Mae nifer y menywod ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw yng Nghymru wedi codi 147% rhwng 2009 a 2012.

Cynyddodd y nifer o 78 yn 2009 i 193 eleni.

Mae nifer y dynion dros 70 oed ar y gofrestr wedi cynyddu 116% dros yr un cyfnod, o 178 i 384.

Rhwng 2011 a 2012 dyblodd nifer y menywod rhwng 22 a 25 oed ar y gofrestr o 13 i 26 - a nifer y dynion 36% o 446 i 609.

Cafwyd yr wybodaeth oherwydd cais BBC Newyddion Ar-lein o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Newid ymddygiad'

Oherwydd y cynnydd yn nifer y bobl dan 18 oed a rhwng 18 a 21 oed ar y gofrestr, mae Barnardo's Cymru yn galw am wasanaethau cymorth arbenigol i fod ar gael ym mhob ardal ac am ganllawiau i bob awdurdod yng Nghymru am sut i reoli pobl ifanc sy'n achosi niwed rhywiol i eraill.

Dywedodd Denise Moultrie, Rheolwraig Gwasanaeth Taith Barnardo's Cymru: "Mae'n bwysig ein bod yn adnabod y rhai sydd fwyaf mewn perygl o barhau i ymddwyn fel hyn.

"Yn ôl y dystiolaeth, nid yw'r rhan fwya' o blant ifanc sy'n derbyn digon o gymorth ac sy'n gweithio i newid eu hymddygiad yn parhau i gam-drin eraill yn rhywiol.

"Mae Gwasanaeth Taith yn gweithio ar y cyd â gwasanaethau plant a'r heddlu i asesu risg ac i ganfod pa wasanaethau sydd fwyaf eu hangen ar y person ifanc a'i deulu".

'Mwy o ffydd'

Mae Dr Kirsty Hudson yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio i droseddu rhywiol.

Wrth gyfeirio at y cynnydd yn nifer y menywod ar y gofrestr, dywedodd: "Rydyn ni'n dysgu mwy am fenywod yn troseddu yn gyffredinol, ac am droseddwyr rhyw yn gyffredinol.

"Mae mwy o wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r cyhoedd ac mae pobol â mwy o ffydd yn y system gyfiawnder troseddol ac felly yn rhoi gwybod i'r awdurdodau".

Ychwanegodd y gallai'r cynnydd yn nifer y dynion dros 70 oed ar y gofrestr fod "oherwydd achosion hanesyddol, gyda phobol yn rhoi gwybod am yr hyn ddigwyddodd iddyn nhw pan oedden nhw'n blant".

'Gwell cydweithio'

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu bod nifer o resymau posib am y niferoedd cynyddol.

"Mae gwell cydweithio rhwng asiantaethau, ac agwedd gadarn wrth ymdrin gyda honiadau o droseddau rhyw yn arwain at fwy o achosion llys.

"Mae ymgyrchoedd yn ymwneud â defnydd o'r rhyngrwyd a gwefannau cymdeithasol fel Facebook yn arwain at fwy o gwynion sy'n cael eu hymchwilio'n drwyadl.

"Ac mae gwell technoleg yn darparu tystiolaeth o droseddau fel pornograffi plant".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol