Gwylio a gwrando ar y we

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru yn darlledu'n fyw o'r Eisteddfod ym Mro Morgannwg.

Isod mae manylion yr hyn sydd i'w weld a'i wylio ar wefan BBC Cymru dros gyfnod yr Eisteddfod.

Gwylio'n fyw

Mae gweddarllediad byw o'r Pafiliwn ar gael ar y wefan yma ar yr adegau canlynol:

Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i filoedd ymweld â'r Maes dros yr wythnos

Dydd Sadwrn Awst 4 09:30-18:30

Dydd Sul Awst 5 09:30-18:00

Dydd Llun Awst 6 10:00-18:00

Dydd Mawrth Awst 7 10:00-18:15

Dydd Iau Awst 9 10:00-18:00

Sylwebaeth fyw

Mae ein sylwebaeth ysgrifenedig byw yn crynhoi'r digwyddiadau diweddaraf o'r Maes, y canlyniadau'n llawn, straeon newyddion, blogiau a negeseuon Twitter. Mae holl newyddion yr Eisteddfod ar gael hefyd.

Clipiau canlyniadau

Mae clipiau fideo o'r cystadleuwyr sy'n cael y wobr gyntaf, ail a thrydydd mewn rhai cystadlaethau llwyfan (Pafiliwn yn unig) ar gael yma hefyd. Bydd y clipiau yn parhau ar y wefan am gyfnod wedi i'r Eisteddfod ddod i ben.

Gwylio a gwrando eto

Mae modd gwylio a gwrando ar raglenni'r Eisteddfod ar BBC iPlayer ac ar S4/Clic.