Amserlen Radio Cymru o'r Eisteddfod Genedlaethol

Cyhoeddwyd

Fe fydd BBC Cymru yn darlledu o'r Eisteddfod ar BBC Radio Cymru. O'r cystadlu i'r seremonïau, fe allwch chi ddilyn y cyfan gyda'r tîm cyflwyno Hywel Gwynfryn, Rhiannon Lewis, Nia Lloyd Jones a Stifyn Parri.

Fe fydd Beti George hefyd yn darlledu Tocyn Wythnos ar ôl i Dafydd a Caryl gychwyn bob diwrnod ar y maes carafanau.

Isod mae manylion y darlledu.

Dydd Sadwrn 4 Awst

12:30-17:30 O'r Maes

17:46-18:13 Hogia'r Corn Gwlad

18:44-19:29 Tocyn Wythnos

Dydd Sul 5 Awst

12:02-13:00 Oedfa'r Eisteddfod

14:00-17:30 O'r Maes

20:00-21:45 Cymanfa'r Eisteddfod

Dydd Llun 6 Awst

disgrifiad o’r llunBydd Dafydd a Caryl yn darlledu'n fyw o'r maes carafanau o fore Llun i Gwener ar BBC Radio Cymru

06:30-08:30 - Post Cyntaf

08:30-10:30 - Dafydd a Caryl o'r maes carafanau

10:30-13:00 O'r Maes

13:31-13:58 O'r Babell Lên

14:04-17:30 O'r Maes

18:15-19:30 Tocyn Wythnos

19:31-19:58 O'r Babell Lên

Dydd Mawrth 7 Awst

06:30-08:30 - Post Cyntaf

08:30-10:30 - Dafydd a Caryl o'r maes carafanau

10:30-13:00 O'r Maes

13:31-13:58 O'r Babell Lên

14:04-17:30 O'r Maes

18:15-19:30 Tocyn Wythnos

19:31-19:58 O'r Babell Lên

Dydd Mercher 8 Awst

06:30-08:30 - Post Cyntaf

08:30-10:30 - Dafydd a Caryl o'r maes carafanau

10:30-13:00 O'r Maes

13:31-13:58 O'r Babell Lên

14:04-17:20 O'r Maes

18:03-18:45 Tocyn Wythnos

18:45-22:30 O'r Maes

Dydd Iau 9 Awst

06:30-08:30 - Post Cyntaf

08:30-10:30 - Dafydd a Caryl o'r maes carafanau

10:30-13:00 O'r Maes

13:31-13:58 O'r Babell Lên

14:04-17:30 O'r Maes

18:15-19:30 Tocyn Wythnos

19:31-19:58 O'r Babell Lên

Dydd Gwener 10 Awst

06:30-08:30 - Post Cyntaf

08:30-10:30 - Dafydd a Caryl o'r maes carafanau

10:30-13:00 O'r Maes

13:31-13:58 O'r Babell Lên

14:04-17:20 O'r Maes

18:03-18:45 Tocyn Wythnos

18:45-22:00 O'r Maes

Dydd Sadwrn 11 Awst

12:03-19:00 O'r Maes

19:00-20:00 Tocyn Wythnos

Dydd Sul 12 Awst

10:30-12:30 Hywel Gwynfryn: Pigion Eisteddfod Bro Morgannwg

Gall rhai o'r manylion uchod newid cyn yr Eisteddfod ond mae'n gywir wrth gyhoeddi.

Radio Cymru ar y we

Gallwch wrando'n fyw ar BBC Radio Cymru.

Dyma gasgliad o holl raglenni Radio Cymru sy'n ymwneud â'r Eisteddfod Genedlaethol

Rhannwch eich atgofion o'r haf ar dudalen Facebook BBC Radio Cymru