Lladrad: Pensiynwr yn osgoi carchar

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y lladrad wedi ei gynllunio'n ofalus iawn

Mae pensiynwr 72 oed o Lerpwl wedi osgoi carchar yn dilyn lladrad brawychus oherwydd cyflwr ei iechyd.

Clywodd William Harrison, a ddaeth i'r llys mewn cadair olwyn, y byddai'n mynd i garchar am dair blynedd oni bai am ei anabledd.

O dan yr amgylchiadau fe gafodd ddedfryd o 12 mis o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd, ac fe fydd yn cael ei oruchwylio yn y cyfnod yna.

Fe glywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod Harrison wedi gyrru person arall i dŷ yng Ngresffordd ger Wrecsam ym mis Gorffennaf y llynedd.

Hylif cannu

Roedd Janet Seaward wedi cyrraedd yr eiddo yn gynharach er mwyn gwneud ei gwaith o lanhau'r tŷ.

Aeth lleidr i mewn i'r tŷ cyn clymu Mrs Seaward a thywallt hylif drosti - roedd hi'n credu mai hylif cannu ydoedd - cyn i'r lleidr ddianc gyda sêff oedd yn cynnwys miloedd o bunnau o arian a nifer o emau.

Roedd y lleidr wedi bygwth ei lladd pe bai'n edrych arno.

Honnodd Harrison mai gwneud cymwynas â chyfaill oedd wedi gofyn am bas i ogledd Cymru oedd o, ac nad oedd yn gwybod unrhyw beth am ladrad.

Dangoswyd lluniau o gamerâu cylch cyfyng i'r llys oedd yn dangos Harrison yn aros yn ei gar Toyota gwyn yn agos i'r tŷ cyn symud at y tŷ er mwyn codi'r person arall.

Roedd lluniau eraill yn dangos Harrison yn dilyn perchennog y tŷ, Patrick O'Sullivan.

'Hunllef'

Er i Harrison enwi'r person oedd wedi gofyn iddo am bas, doedd dim tystiolaeth fforensig i gysylltu'r person yna gyda'r lladrad ac nid yw wedi cael ei gyhuddo o unrhyw drosedd.

Nid yw'r heddlu wedi llwyddo i ddod o hyd i'r sêff hyd yma.

Gwrthododd y rheithgor stori Harrison, ac fe'i cafwyd yn euog o fwrgleriaeth.

Dywedodd y barnwr Gregory Bull bod y lladrad "wedi ei gynllunio'n ofalus iawn," a bod Mrs Seaward wedi diodde' "digwyddiad erchyll a brawychus".

Ychwanegodd y barnwr ei fod yn amheus am gyflwr meddygol y diffynnydd, ond ei fod bellach wedi darllen adroddiad meddygol llawn. Roedd hynny'n dangos na fyddai'n medru ymdopi gydag amodau carchar, ac y byddai ei garcharu yn hunllef i awdurdodau'r carchar.