Ystyried gorchymyn prynu gorfodol ar gynllun archfarchnad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunMae Enid Jones yn pryderu y gallai golli ei chartref er mwyn i ddatblygwyr allu codi archfarchnad a maes parcio newydd

Bydd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried cais allai alluogi'r awdurdod lleol i ddefnyddio eu pwerau i brynu tai sy'n faen tramgwydd i gynllun i godi archfarchnad newydd.

Deellir bod perchnogion rhan fwyaf o'r 12 tŷ yn Stryd Glyndŵr yn Aberystwyth yn fodlon gwerthu eu tai.

Ond bod rhai perchnogion yn gwrthod gwerthu.

Yr wythnos yma dywedodd un o'r perchnogion, "ei bod yn dal i frwydro i gadw ei chartref".

Mae'r datblygiad yn ardal Dan Dre' Aberystwyth yn cynnwys archfarchnad Tesco a siop Marks and Spencer.

Dydd Mawrth bydd cabinet y cyngor yn ystyried argymhelliad i ofyn i'r cyngor llawn ddefnyddio pwerau Gorchmynion Prynu Gorfodol er mwyn cyflawni'r argymhelliad datblygu petai'r trafodaethau preifat yn aflwyddiannus.

'Manteision sylweddol'

Gallai'r datblygiad arwain at ddymchwel cartref Enid Jones ac 11 arall.

Mae Mrs Jones wedi addo na fydd hi'n symud o'i chartref er mwyn i archfarchnad newydd gael ei godi, er ei bod wedi cael cynnig cartref newydd.

ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunDywed Mrs Jones nad oedd sôn am ddatblygiadau ar gyfer Ffordd Glyndŵr pan brynodd hi ei chartref

Cafodd Mrs Jones y cynnig gan y datblygwyr, Chelverton Deeley Freed, sy'n gobeithio y byddai wedi derbyn.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys gwella maes parcio'r dref, codi archfarchnad newydd a dymchwel tai Ffordd Glyndŵr, lle mae Mrs Jones yn byw.

Yn ôl adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i'r cabinet ddydd Mawrth byddai'r cynnig datblygu yn "dwyn gydag ef manteision sylweddol" gan gynnwys derbyniadau cyfalaf o £3 miliwn i'r cyngor sir, swm o £1.2 miliwn ar gyfer costau'r cyngor ar gyfer ail ddarparu gwasanaeth gofal dydd yn Aberystwyth a chreu 300 o swyddi llawn amser

Fe fyddai'r cynlluniau yn gallu rhoi hwb i fasnach canol y dref o rwng £1.6 miliwn a £3.5 miliwn y flwyddyn, yn ôl yr adroddiad.

Lleoliad ymarferol

Ym mis Ebrill dywedodd Mrs Jones fod y datblygwyr wedi cynnig addasu tŷ yn y dref neu adeiladu tŷ newydd iddi fel rhan o'r cytundeb iddi adael ei chartref.

Ond doedd hi ddim wedi gweld dim byd addas.

Cafodd y cynigion eu gwneud mewn cyfarfodydd rhyngddi hi a'r cyngor a'r datblygwyr ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Ers ei bod yn 9 oed mae Mrs Jones wedi diodde' o Glefyd y Siwgr ac fe ddewisodd y tŷ yn Ffordd Glyndŵr oherwydd y lleoliad.

Pan brynodd y tŷ, dywedodd Mrs Jones sy'n byw ar ben ei hun, ei bod yn ymwybodol o'r cynlluniau ar gyfer y maes parcio.

Ond dywedodd nad oedd Ffordd Glyndŵr yn rhan o'r cynlluniau ar y pryd.

Dywedodd cyn y cyfarfod y cabinet ddydd Mawrth: "Does dim ots gennyf os bydd rhywbeth yn cael ei adeiladu wrth fy wal gefn, dwi ddim yn rhywun sy'n dweud 'rhywle ond fama'.

"Rwy'n dal i frwydro i gadw fy nghartref ond rwy'n aros tan i'r cynghorwyr benderfynu ddydd Mawrth a phan fydd y cyngor llawn yn cyfarfod ym mis Medi.

"Rwy'n edrych os oes gan gynghorwyr yr hawl i ddefnyddio'r gorchymyn prynu gorfodol.

"Gall gael ei ddefnyddio ar gyfer cynlluniau adfywio ond dwi ddim yn gwybod os yw adeiladu Tesco yn rheswm digon da i gymryd fy nhŷ oddi arnaf."

Yn ôl rhaglen Week In Week Out y llynedd roedd naw o berchnogion tai Ffordd Glyndŵr wedi cytuno i werthu tra bod tri yn gwrthod.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol