Teithiau cwch newydd yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bae Ceredigion yw un o ddim ond dwy ardal yn nyfroedd y DU sy'n drigfan i ddolffiniaid trwynbwl

Mae cabinet Cyngor Ceredigion wedi caniatáu cais i alluogi busnes i gario teithwyr mewn cwch o Aberystwyth neu Aberaeron.

A chaniataodd y cabinet i Steve Hartley, sydd yn rhedeg busnes teithiau bywyd gwyllt morol ar ddau gwch yn y Cei Newydd, weithredu o Aberporth ar yr amod bod y cyngor yn derbyn adroddiad iechyd a diogelwch derbyniol.

Bydd y cwch yn cario 11 teithiwr a dau aelod o'r criw.

Yn ôl adroddiad gafodd ei gyflwyno i'r cabinet ddydd Mawrth fe ddylai'r cynllun "hybu twristiaeth yn y sir".

Bywyd gwyllt morol

Caniataodd y cabinet i Mr Hartley weithredu naill ai o'r harbwr neu o'r lanfa ger y safle seindorf yn Aberystwyth ac o'r harbwr yn Aberaeron.

Mae'r caniatâd yn amodol ar delerau ac amodau yn cael eu cytuno gan Adain Ystadau'r cyngor sir.

Dywedodd Mr Hartley ei fod wedi gwneud y cais oherwydd bod y cyngor sir dim ond yn caniatáu unrhyw fusnes ddefnyddio dau gwch teithio yn y Cei.

"Maen nhw wedi gwneud hyn oherwydd dydyn nhw ddim am i'r bywyd gwyllt morol gael eu heffeithio gan ormod o gychod ym Mae Ceredigion."

"Mae gen i ddau gwch ac rwy'n adeiladu cwch arall 10 metr o hyd ar hyn o bryd," meddai.

"Felly rwyf am ddefnyddio un o'r cychod eraill i gario teithwyr yn rhan arall o Fae Ceredigion.

"Does neb wedi cynnal teithiau cychod yn Aberaeron ers sawl blwyddyn felly ar hyn o bryd y byddai'n fwy tebygol imi osod y cwch yno yn hytrach nag Aberystwyth."

Bae Ceredigion yw un o ddim ond dwy ardal yn nyfroedd y DU sy'n drigfan i ddolffiniaid trwynbwl sydd wedi hanner ymgartrefi yno (ym Morray Firth, yr Alban y mae'r llall).

Dywedodd Mr Hartley y byddai'n gallu defnyddio ei gwch i gofnodi data am y dolffin trwynbwl drwy gydweithio â Chanolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion, sydd hefyd wedi'i leoli yn y Cei Newydd.

Ychwanegodd Mr Hartley y byddai'n gobeithio dechrau'r tripiau cychod yn ystod y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol