Bydd cod papurau newydd cynghorau yn cael ei adolygu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi dweud bod trethdalwyr yn meddwl bod papurau cynghorau'n ddefnyddiol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y byddan nhw'n adolygu'r cod sy'n caniatáu i gynghorau Cymru gynhyrchu papurau newydd.

Yn ôl BBC Cymru, nid yw pob awdurdod yn cynhyrchu un ond mae 16 yn gwario mwy na £1m arnyn nhw bob blwyddyn.

Mae papurau newydd y mae'r cyhoedd yn talu amdanyn nhw wedi dweud bod y gystadleuaeth yn annheg.

Dywedodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol fod llawer o drethdalwyr yn meddwl bod papurau newydd y cynghorau'n ddefnyddiol.

Dwywaith

Dyw Ceredigion, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot a Bro Morgannwg ddim yn cynhyrchu papur newydd ac mae Sir Benfro'n cynhyrchu taflen newyddion ar-lein.

Tra bod Capital Times Caerdydd yn cael ei gyhoeddi 13 o weithiau bob blwyddyn mae Newyddion Môn yn cael ei gyhoeddi ddwywaith.

Mae'r cod, gafodd ei lunio yn 2001, yn cyfeirio at nifer o faterion, gan gynnwys cynnwys, arddull a hysbysebu.

Dim tystiolaeth

Yn Lloegr mae'r Ysgrifennydd Cymunedau, Eric Pickles, am wahardd cynghorau rhag cyhoeddi papurau newydd fwy na phedair gwaith y flwyddyn.

Ond deellir na fydd y Gweinidog Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, yn dilyn yr un camau.

Mae adroddiad pwyllgor Seneddol yn ddiweddar wedi dweud nad oes tystiolaeth fod papurau newydd cynghorau'n cystadlu â phapurau newydd traddodiadol.

Straeon perthnasol