Gwasanaeth ar-lein yn rhoi rhybuddion i drigolion y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd pobl yn derbyn y wybodaeth unwaith y maen nhw wedi cofrestru

Mae gwasanaeth ar-lein a negeseuon ffôn symudol sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddara' i bobl am droseddau wedi ei ymestyn ar draws gogledd Cymru.

Cychwynnodd y gwasanaeth yn Sir y Fflint yn 2009.

Mae'n cynnig rhybudd i grwpiau gwarchod y gymdogaeth am ddigwyddiadau fel lladradau lleol, ac yn rhybuddio pobl i fod ar eu gwyliadwriaeth.

Erbyn hyn mae Online Watch (OWL) ar gael ar draws rhanbarth Heddlu Gogledd Cymru.

Mae'n darparu rhybuddion drwy neges destun neu e-bost.

Gwasanaeth Gwarchod y Gymdogaeth Sir y Fflint wnaeth sefydlu'r gwasanaeth rhad ac am ddim.

Mae Tîm Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru yn dweud bod y rhwydwaith wedi esblygu i gynnig a rhannu gwybodaeth leol am ddigwyddiadau troseddol fel bwrgleriaeth neu fasnachwyr twyllodrus.

'Rhybuddion'

"Mae'n adnodd rhyngweithiol sy'n hyrwyddo cyfathrebu dwy ffordd, rhwng yr heddlu a'r gymuned a rhwng y gymuned a'r heddlu," eglurodd Libby Lee o'r tîm.

Dywedodd hefyd y gall gael ei ddefnyddio mewn digwyddiadau brys fel llifogydd.

Unwaith y mae rhywun wedi cofrestru fe fyddan nhw'n derbyn y newyddion diweddara'.

"Mae wedi ei ddatblygu yn dda iawn yn Sir y Fflint a Wrecsam," meddai'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Gareth Pritchard.

"It has developed very well in Flintshire and Wrexham and we hope to see it successfully extended to cover the rest of north Wales."

Mae grwpiau atal troseddau, fel aelodau Gwarchod Busnesau a Gwarchod Ffermydd hefyd yn tanysgrifio i'r gwasanaeth yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd.

Mae hefyd ar gael yn ardal Heddlu Gwent ac yn Sir Gaerfyrddin ac mae "miloedd" o aelodau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol