Cludo bachgen 15 oed i'r ysbyty

  • Cyhoeddwyd

Mae Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi wedi dweud bod ambiwlans awyr wedi mynd â bachgen 15 oed i Ysbyty Gwynedd.

Cafodd y bachgen adwaith alergaidd ar draeth Benllech brynhawn Gwener.

Roedd Gwylwyr y Glannau Porthdinllaen a gwasanaeth ambiwlans y gogledd yn helpu.

Does dim manylion am gyflwr y bachgen.