Lladrad arfog mewn fferm ym Mhen Llŷn: Tri'n pledio'n euog

  • Cyhoeddwyd
Llys (Cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y tri'n cael eu dedfrydu y mis nesa'.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae tri wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ladrata a meddu ar ddryll gyda'r bwriad o ladrata.

Y tri yw Liam Roberts, 18 oed o Flaenau Ffestiniog, Luke Evans, 18 oed o Abererch, a Steven Evans, 19 oed o Flaenau Ffestiniog.

Er mai Steven Evans oedd y gyrrwr, roedd y tri wedi cynllunio'r lladrad.

Clywodd y llys fod dau ddiffynnydd wedi torri i mewn i gartre'r ffermwr o Ben Llŷn, William Ward-Jackson, 55 oed, yn Rhagfyr.

Curo

Ar ôl ei fygwth a'i guro cafodd arian parod, llyfr sieciau a dau ddryll eu dwyn.

Gadawodd y lladron cyn i un fynd yn ôl a saethu'r ffermwr yn ei goes.

Cafodd y tri eu cadw yn y ddalfa.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry y byddai'r tri'n cael eu dedfrydu y mis nesa'.

Clywodd y llys nad oedd y tri wedi troseddu o'r blaen.