Lansio cylchgrawn digidol newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Enillodd Siân Melangell Dafydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 2009

Bydd golygyddion cylchgrawn llenyddol yn olygyddion cylchgrawn digidol fydd yn rhoi sylw i waith awduron newydd.

Cyhoeddodd y Cyngor Llyfrau mai tîm Taliesin gafodd gytundeb dwy flynedd i gyhoeddi'r cylchgrawn digidol fydd yn ddatblygiad newydd ym maes cylchgronau Cymraeg.

Penderfynwyd mai ar ffurf ddigidol y byddai'r cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd golygyddion Taliesin, Siân Melangell Dafydd ac Angharad Elen, y byddai'r wefan newydd yn cynnig "llwyfan lletach" i awduron.

'Cefnogaeth'

"Yn dilyn dyfarnu grantiau i gylchgronau Cymraeg ddiwedd 2011, roedden ni'n ymwybodol iawn o'r angen i sicrhau darpariaeth ar gyfer awduron newydd ...," meddai Richard Owen, Pennaeth Adran Grantiau Cyhoeddi'r Cyngor Llyfrau.

"Bydd pwyslais y golygyddion ar gynnig cefnogaeth i awduron newydd fydd yn gweld eu gwaith yn cael ei gyhoeddi am y tro cyntaf.

"Rydyn ni'n hyderus y bydd y datblygiad hwn yn cael cryn groeso.

"Mae gennym bellach ystod dda o gylchgronau print yn y Gymraeg a bydd ychwanegu'r cylchgrawn digidol at y dewis yn cyfoethogi'r arlwy ac yn gam ymlaen yn y byd cyhoeddi cylchgronau."

'Yn fraint'

Dywedodd Siân Melangell Dafydd: "Bu'n fraint cael gweithio gydag awduron newydd a phrofiadol fel ei gilydd wrth gydolygu'r cylchgrawn Taliesin yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Bydd y fenter newydd hon yn cynnig llwyfan lletach i awduron, gyda mwy o gyfleoedd i arbrofi a thorri cwys newydd.

"Yn ogystal gobeithiwn y bydd modd i'r wefan newydd gynnig cymuned fywiog i awduron a darllenwyr ac y bydd yn adnodd anhepgor i unrhyw un sy'n ymddiddori mewn llenyddiaeth Gymraeg."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol