Cynllun ar gost o £1.3m i wella canolfan hamdden yn Rhuthun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynllun yn cynnwys cae pob tywydd, derbynfa â man gwylio ar gyfer y pwll nofio, ystafelloedd newid a champfa

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwario £1.3 miliwn ar wella cyfleusterau chwaraeon yn Rhuthun.

Daw'r newyddion wrth i Gyngor Sir y Fflint agor ale bowlio newydd ym Mhafiliwn y Fflint fel rhan o gynllun gwerth £5 miliwn i ailwampio canolfannau hamdden.

Mae tirfesurwyr wedi bod wrthi yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun ac Ysgol Brynhyfryd cyn i waith adeiladu campfa a chae pob tywydd ddechrau.

Cydweithio

Bydd y cynllun yn Rhuthun yn cynnwys cae pob tywydd, derbynfa â man gwylio ar gyfer y pwll nofio, ystafelloedd newid a champfa.

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Adran Hamdden Cyngor Sir Ddinbych, fod y cyngor yn cydweithio â'u partner datblygu, Alliance Leisure, i wella cyfleusterau hamdden.

Ar hyn o bryd mae gan Ganolfan Hamdden Rhuthun bwll nofio 25 metr, cae pob tywydd bach, neuadd chwaraeon, campfa, ystafell ffitrwydd a chaeau gwair.

Mae cwmni Alliance Leisure eisoes wedi gorffen adeiladu ale fowlio yng Nghanolfan Hamdden y Fflint.

Cafodd ystafelloedd ffitrwydd eu hagor yn gynharach eleni ac fe fydd ardal chwarae i blant yn agor cyn bo hir.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol