Damwain: Heol ynghau am gyfnod

Cyhoeddwyd

Cafodd yr A482 ei chau i'r ddau gyfeiriad wedi damwain yng Ngheredigion.

Roedd gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd rhwng y B4342 (Felinfach) a'r B4342 (Ystrad Aeron).

Ar un adeg roedd hyn yn effeithio ar draffig rhwng Llambed ac Aberaeron.