Dau achos llid yr ymennydd

Cyhoeddwyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i ddau achos o lid yr ymennydd ymysg plant sy'n mynd i Feithrinfa'r Blue Door yng Nghaerdydd.

Cafodd rhieni'r plant lythyr ddechrau Gorffennaf yn eu cynghori ynglŷn â symptomau'r afiechyd wedi i'r achos cyntaf gael ei ddarganfod.

Cafodd yr ail achos ei gofnodi ar Orffennaf 25.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae mwyafrif yr heintiau meningococaidd yn digwydd ymhlith babanod sy'n iau na phum mlwydd oed, gydag uchafbwynt yn nifer yr achosion ymhlith plant o dan flwydd oed.

Bydd uchafbwynt eilaidd, llai, ymysg oedolion ifanc sydd rhwng 15 ac 19 mlwydd oed.

Mae clefyd meningococaidd yn angheuol mewn tua 10% o achosion.