Sioe Fawr yn denu mwy nac erioed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nifer fwya' cyn eleni oedd 240,140 yn 2006.

Mae trefnwyr wedi dweud taw'r Sioe Frenhinol oedd un o'r rhai mwya' llwyddiannus wedi un o wythnosau poethaf y flwyddyn.

Roedd y nifer ucha' o ymwelwyr yn y sioe yn Llanelwedd yno eleni.

Ymwelodd 241,099 o bobl â'r sioe yn ystod pedwar diwrnod a'r nifer fwya' cyn eleni oedd 240,140 yn 2006.

Ar ddechrau'r wythnos roedd amcangyfrif y byddai dros 200,000 o bobl yn ymweld â'r sioe.

'Anhygoel'

Dywedodd cadeirydd cyngor y sioe, Alun Evans: "Mae wedi bod yn llwyddiant anhygoel am fod pawb am i'r sioe fod yn llwyddiannus.

"Wnes i siarad ag ymwelwyr o Dde Affrica ddywedodd mai hon oedd y sioe iddyn nhw bob blwyddyn.

"Atebodd ymwelydd o Guatemala yn Gymraeg - nid yn unig mae pobol yn dod o wledydd tramor ond maen nhw'n dysgu'r iaith ..."

Dechreuodd y sioe ddydd Llun wedi dyddiau o brotestiadau y tu allan i brosesfeydd llaeth yn Lloegr ar ôl i bedwar cwmni ddweud eu bod yn bwriadu talu 2c y litr yn llai am eu llaeth.

Gweinidogion

Roedd brwydr rhai o ffermwyr llaeth Cymru am brisiau gwell yn destun trafod rhwng gwleidyddion ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Cyfarfu gweinidogion Llywodraeth Prydain, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon â ffermwyr a phroseswyr er mwyn llunio cytundeb gwirfoddol - rhyw fath o god ymddygiad - rhwng y ddwy ochr.

Roedd 64,769 wedi mynd trwy'r clwydi ddydd Mawrth, yn fwy na'r record flaenorol o 63,390 yn 2006.

Ac roedd cyfanswm o 70,125 wedi mynd yno ddydd Mercher, ychydig gannoedd yn llai na'r record o 70,600, yn 2010.