Plismon ar gyhuddiad o ymosodiadau anweddus

Cyhoeddwyd

Mae plismon wedi bod yn y llys ar ôl cael ei gyhuddo o droseddau rhywiol.

Plediodd y Ditectif Gwnstabl Jeffrey Davies, 41 oed, yn ddieuog i ddau gyhuddiad o ymosodiad anweddus ac un o ddinoethiad pan oedd gerbron Llys Yr Ynadon Llanelli.

Hefyd plediodd y diffynnydd, sy'n gweithio yng Ngorsaf yr Heddlu Merthyr Tudful, yn ddieuog i bedwar cyhuddiad o dorri'r Ddeddf Diogelu Data.

Mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth ac fe fydd yn y llys ar Fedi 6.