Menyw yn yr ysbyty ar ôl iddi syrthio oddi ar geffyl

Cyhoeddwyd

Cafodd menyw ei chludo i'r ysbyty gan hofrennydd wedi iddi syrthio oddi ar geffyl ar draeth yng Ngwynedd.

Cafodd tîm achub Gwylwyr y Glannau yn Abersoch eu hanfon i'r traeth yn Llanbedrog tua 7pm ddydd Mercher.

Cafodd y fenyw ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan hofrennydd yr Awyrlu.

Does dim manylion am ba mor ddifrifol yw ei hanafiadau.