Pennaeth dur: 'Gweithredwch ar frys'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni yn dweud bod llawer llai o archebion

Mae prif weithredwr cwmni dur Tata wedi rhybuddio Llywodraeth y DU y bydd rhaid iddyn nhw weithredu ar frys i helpu cwmnïau.

Mae'r cwmni wedi penderfynu creu ffwrnais ar gost o £185 miliwn ym Mhort Talbot.

Ond yn ôl y prif weithredwr, Karl Kohler, efallai y bydd oedi os na fydd y farchnad dur yn gwella.

Mae wedi annog gweinidogion i wrthdroi polisïau sydd, yn ôl y cwmni, yn cynyddu prisiau ynni ym Mhrydain.

Roedd yng ngwaith dur Port Talbot wrth nodi cyfnod ola' ail-adeiladu un o'r ffwrneisiau.

£240m

Y disgwyl yw bod y gwaith yn dod i ben erbyn Tachwedd.

Dywedodd Mr Kohler fod rhaid i'r llywodraeth gael gwared ar y "rhwystrau" oedd yn atal twf.

Mae cwmni Tata, sy'n cyflogi 7,500 yng Nghymru, hefyd yn creu system oeri nwy ar gost o £55m ym Mhort Talbot.

Cyfanswm y buddsoddi yw £240m yng Nghymru.

Dywedodd y prif weithredwr: "Mae'r Deyrnas Unedig yn llawer drutach o ran ffïoedd a threthi na gwledydd fel yr Almaen a Ffrainc lle mae ein cystadleuwyr."

Roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn y gwaith dur ddydd Iau.

"Mae Tata wedi bod yn agored am yr heriau y maen nhw'n eu hwynebu yn y farchnad ddur fyd-eang," meddai.

"... er gwaethaf yr ansicrwydd yn yr economi fyd-eang, bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i gydweithio'n agos â Tata i sicrhau bod gan y diwydiant dur yng Nghymru ddyfodol cadarn ....

'Cymorth'

"Rydw i wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Busnes y DU, gan bwysleisio pryderon gweithgynhyrchwyr sy'n cynhyrchu llawer ac sydd â pherchnogion rhyngwladol am effaith prisiau ynni uchel yn y DU.

"Mae angen ystyried dulliau i roi cymorth i'n diwydiannau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd yn Ewrop."

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, nad oedd "ffordd ddi-boen o ddelio â'r annibendod yr ydym wedi ei etifeddu".

"Mae Tata marchnad heriol iawn ond rwyf wedi cael fy nghalonogi fod Tata yn hollol ymrwymedig i'w buddsoddiad yn y Deyrnas Unedig," meddai.

Mae'r cwmmni wedi dweud eu bod am i'r safle ym Mhort Talbot fod yn sylfaen ar gyfer y diwydiant cynhyrchu yn y DU.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol