Pryder am symud canolfan groeso yn Y Bala

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Hamdden PenllynFfynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ganolfan dwristiaeth bellach yn y ganolfan hamdden yn Y Bala

Mae pobl ym myd twristiaeth yn ardal Y Bala yn cwyno ar ôl i Gyngor Gwynedd symud y Ganolfan Cynghori Ymwelwyr.

Roedd y ganolfan mewn adeilad ger Canolfan Hamdden Penllyn yn y dref.

Ond mae'r ganolfan nawr wedi ei symud i mewn i'r ganolfan hamdden.

Y pryder ydi na fydd pobl yn sylwi ei bod hi yno bellach.

Mae pobl yn pryderu na fydd y gwasanaeth a gaiff ei gynnig yno'r un fath ag arfer.

Ond dywedodd y Cyngor bod hwn yn enghraifft dda o rannu adnoddau, a bod cynllun rhagbrofol tebyg wedi bod yn llwyddiant ym Mangor a Thywyn.

"Mae adleoli'r Ganolfan Groeso i Ganolfan Hamdden Penllyn yn rhan o strategaeth arbedion Cyngor Gwynedd," meddai llefarydd.

"Drwy ganfod gwahanol ffyrdd o weithio ac o rannu adnoddau - yn hytrach na chael gwared â gwasanaethau yn gyfan gwbl - mae'r Cyngor yn gallu cynnal presenoldeb ym mhrif leoliadau twristiaeth y sir, megis Y Bala."

Rhannu adeilad

Un sydd â phryderon yw Melanie Williams, Cadeirydd Cymdeithas Twristiaeth Y Bala a Phenllyn.

"Dydi'r adeilad ddim yn cael ei ddefnyddio fel ag yr oedd am nad yw ar agor dros y gaeaf.

"Roedden ni'n gobeithio y byddai'r adeilad yn cael ei rannu gyda rhywun lleol a fyddai'n golygu y byddai ar agor am fwy o amser.

"Er nad oes 'na bellter sylweddol rhwng y ddau le rydym yn poeni mai'r cam nesa' fydd gweld y ganolfan yn cau yn gyfan gwbl.

"Mae'n wir bod pobl yn defnyddio technoleg i ganfod gwybodaeth ond mae angen yr elfen bersonol gan unigolion yn y canolfannau gwybodaeth.

"Rydym yn pryderu nad yw pobl yn ymwybodol o leoliad newydd y ganolfan a bod angen mwy o arwyddion."

Newid arferion

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros Economi ac Adfywio, bod y lleoliad newydd yn enghraifft o sut mae'r Cyngor yn newid gwasanaethau i adlewyrchu'r newid yn arferion defnyddwyr.

"Er enghraifft, mae nifer y bobl sy'n ymweld â Chanolfannau Croeso traddodiadol wedi gostwng o 45% ac mae mwy o bobl yn defnyddio'r wefan Ymweld ag Eryri a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod gwybodaeth am beth sydd i'w weld a'i wneud yng Ngwynedd."

Fel rhan o'r datblygiad, bydd Canolfannau Croeso Gwynedd yn cynnig gwasanaeth WiFi am ddim sy'n rhan o brosiect Gwynedd Ddigidol.

Yn yr wythnosau nesaf, mae'r Cyngor hefyd yn bwriadu gosod pwynt gwybodaeth ddigidol yn nerbynfa'r ganolfan hamdden a fydd yn darparu gwybodaeth i ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol