Cytundeb i gludo gweithwyr i fferm wynt fwya’ Ewrop

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd cychod yn cludo gweithwyr o Fostyn, Sir y Fflint

Mae cwmni o Ynys Môn wedi cael cytundeb rhan o waith adeiladu fferm wynt Gwynt y Môr oddi ar arfordir gogledd Cymru.

Bydd cwmni Turbine Transfers yng Nghaergybi yn creu 20 o swyddi.

Fe fyddan nhw'n darparu cychod fydd yn cludo gweithwyr i'r safle.

Yn ôl swyddogion y cynllun mae'r cytundeb yma yn dod â chyfanswm gwerth y cytundeb yng Nghymru i dros £80 miliwn.

Bydd y cychod yn rhedeg o Fostyn yn Sir y Fflint ac o Benbedw.

"Mae'n allweddol bod cynlluniau ynni o'r maint yma yn cynorthwyo'r economi rhanbarthol a chreu swyddi yn lleol," meddai Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart.

Mwy o gychod

"Fe ddylai busnesau ar draws Cymru fanteisio ar y posibilrwydd economaidd o greu swyddi wrth i Lywodraeth Cymru ddatblygu economi carbon isel newydd."

Cychwynnodd y cwmni teuluol yn 2008 gyda dau gwch cynorthwyol.

Erbyn hyn mae ganddyn nhw 28 ac mae disgwyl tair arall eleni a mwy yn 2013.

Mae'r cwmni wedi comisiynu catamarán ar gyfer y cynllun.

Fe fydd y cwmni hefyd yn darparu dau gwch arall fel rhan o fferm wynt oddi ar arfordir Yr Almaen.

Dywed mai Gwynt y Môr yw'r fferm mwya' oddi ar yr arfordir yn Ewrop.

Mae'n cael ei adeiladu 13km (wyth milltir) oddi ar yr arfordir.

Unwaith y bydd y fferm yn gweithio fe fydd yn cynhyrchu ynni sy'n cyfateb i angen 400,000 o gartrefi bob blwyddyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol