Y Ceidwadwyr yn lansio deiseb am gronfa ganser

Cyhoeddwyd

Mae deiseb yn galw am fynediad haws i driniaethau canser a fyddai'n ymestyn bywyd yn cael ei lansio gan Geidwadwyr Cymru.

Mae'r blaid am weld £5 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn cronfa triniaethau canser a fyddai'n arwain at "fudd sylweddol".

Mae cronfa debyg i hyn wedi ei sefydlu yn Lloegr.

Ond dywedodd Llywodraeth Cymru nad oes 'na dystiolaeth y byddai hyn yn gwella ansawdd bywyd na chwaith nifer y rhai sy'n goroesi.

Mae'r ddeiseb yn cael ei lansio yn Y Sioe Frenhinol.

Yn ôl y Ceidwadwyr mae ymchwil annibynnol gan Rarer Cancers Foundation yn dweud bod 24 o feddyginiaethau canser ar gael i gleifion yn Lloegr sydd ddim mor hawdd eu cael yng Nghymru.

Canolfannau

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod hyn "yn anghywir".

Ond drwy sefydlu'r gronfa yn ôl y Ceidwadwyr, fe fyddai'n cynnig cyfle i ymestyn defnydd o ganolfannau trin canser symudol yng Nghymru.

Nyrsys sy'n darparu gwasanaeth sy'n cynnig triniaeth a chefnogaeth i gleifion y tu allan i ysbytai.

Dywedodd Darren Millar, llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, bod hi'n dod yn fwyfwy anoddach i gael mynediad at driniaethau canser modern yng Nghymru o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU.

"Boed yn gyffuriau neu yn driniaethau eraill neu yn fynediad corfforol i wasanaethau, rydym am weld mwy o ddarpariaeth."

Dywedodd llefarydd ar ran Gweinidog Iechyd Cymru Lesley Griffiths bod llywodraeth y DU wedi gwario £50 miliwn o'i chyllid £200 miliwn ar gyffuriau canser tra bod Cymru wedi gwario dros £70 miliwn ar gyffuriau canser gyda Chymru yn gwario £4.50 yn fwy y person ar ofal canser nag yn Lloegr.

"Does 'na ddim tystiolaeth bod cronfa o'r fath yn gwella ansawdd bywyd na chwaith nifer y rhai sy'n goroesi," meddai'r llefarydd.

"Yn wir, mae nifer o glinigwyr yn credu bod cronfa o'r fath yn codi gobeithion ffals, yn arwain at anghysonderau ac yn dwyn oddi ar afiechydon haeddiannol eraill, y prif reswm pam ein bod wedi dewis y llwybr yma."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol